МІСЦЕ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Жанна Володимирівна Дерій Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3695-7202

Анотація

Модернізація регіональної економіки як явище являє собою складний процес прогресивних економічних, екологічних, політичних, соціальних змін, які відбуваються в контексті четвертої промислової революції, та має за мету перехід до високорозвинутого сталого суспільства з високим рівнем якості життя населення. З процесами модернізації суспільства пов’язують людський капітал, його нарощування та кардинально нову роль. Доктрина, яку покладено в основу модернізації, свідчить, що цей процес безпосередньо відбувається завдяки накопиченому людському капіталу. Інтеграція та розвиток технологій, які є необхідною компонентою модернізаційних зрушень, вимагає трансформації знань, нових компетентностей працівника. Порядок денний майбутнього підкреслює важливість людської взаємодії в постмодерній економіці через функції у сфері маркетингу та продажів, створенні та наповненні інформаційного контенту, роботі з різними типами особистостей та з різним рівнем кваліфікації. Наслідком модернізаційних змін є формування людського капіталу нової якості. Нарощений людський капітал та його реалізація дають змогу людській особистості бути одночасно кінцевим результатом економічного розвитку, елементом цього процесу і засобом подальшого розвитку. Тобто людський капітал отримує риси, які характеризують його як нову соціальну категорію та одночасно виступає як вагомий чинник процесу і як об’єкт, на який направлено зміни.

Біографія автора

Жанна Володимирівна Дерій, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор

Посилання

Бутко М. П., Мініна О. В. Теоретичні аспекти розвитку транзитного потенціалу регіонів України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2010. № 6. С. 84–92.

Быченко Ю. Г., Логинова Л. В. Модернизация общества и качество человеческого капитала. Известия Саратовского университета. Серия Социология. Политология. 2008. Вып. 2, т. 8. С. 47–54.

Дергалюк Б. В. Управління структурною модернізацією регіональної економіки. Економіка та держава. 2020. № 4. С. 113–116. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.4.113.

Дерій Ж. В. Роль людського потенціалу у постіндустріальному суспільстві. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. № 6(1). С. 310–316.

Лібанова Е. М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів. Демографія та соціальна економіка. Київ, 2011. № 1(15). С. 24–37.

Мініна О. В. Проблеми побудови стратегії підприємства в сучасних українських реаліях. Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал. 2019. № 3(19). С. 81–88.

Мініна О. В., Шадура-Никипорець Н. Т. Сутнісні ознаки регіонального економічного простору. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 3, т. 2. С. 173–177.

Тульчинський Р. В. Децентралізація як чинник модернізації економіки регіональних суспільних систем в умовах становлення нового регіоналізму в Україні. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 21. С. 30–35.

The World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ