КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Попело Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4581-5129
  • Анастасія Геннадіївна Самойлович Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1235-1882

Анотація

Досліджено трансформаційні процеси, що відбуваються на вітчизняному ринку праці. Визначено комплекс чинників, які вливають на формування ключових компетенцій підготовки сучасних фахівців до конкурентоспроможної пропозиції на ринку праці. Окреслено основні ознаки цифрового суспільства. Проведено розподіл безробітних в Україні за рівнем освіти. Наведено компетенції, якими має володіти сучасний спеціаліст, щоб відповідати потребам ринку праці.

Біографії авторів

Ольга Володимирівна Попело, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент

Анастасія Геннадіївна Самойлович, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірантка

Посилання

Економічна стратегія України 2030. URL: https://strategy.uifuture.org/ukraina-learningnation.html#6-7-1.

Изменение характера труда Доклад о мировом развитии 2019. URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/wdr2019.

Лілія Гриневич: «Від школи, де накачують знаннями, ми переходимо до школи компетентностей». DT.UA. URL: https://dt.ua/EDUCATION/liliya-grinevich-perehodimo-vid-shkoli-v-yakiytilki-napihayut-znannyami-ta-vidtvoryuyut-yih-do-shkoli-kompetentnostey-252819_.html.

Людський розвиток в Україні інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку. URL: https://www.idss.org.ua/monografii/2017_lud_rozvytok.pdf.

Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії. URL: https://niss.gov.ua/ publikacii/monografii/migraciyna-politika-globalniy-kontekst-ta-ukrainski-realii.

Національна рамка кваліфікацій. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/natsionalna-ramkakvalifikatsiy.

Перехід на ринок праці молоді України: результати міжнародного дослідження «Schoolto-work transition surveys» в Україні у 2013 та 2015 роках. URL: https://idss.org.ua/monografii/ 2016_Zvit_rynok_pratsi.pdf.

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 20182020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80.

Проблеми масовізації вищої освіти в Україні. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ gumanitarniy-rozvitok/problemi-masovizacii-vischoi-osviti-v-ukraini.

Проблеми неузгодженості вищої освіти та ринку праці в Україні. URL: https://niss.gov.ua/ sites/default/files/2020-02/analit-yatsenko-social-policy-14-2020.pdf.

Розвиток професійної освіти як чинник збалансування попиту та пропозиції на ринку праці. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/rozvitok-profesiynoi-osviti-yakchinnik-zbalansuvannya-popitu-ta.

Ситуація на ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості у січні-квітні 2020 року. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67.

Трансформація освітньої сфери у сучасному світі та перспективи її актуалізації в Україні. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/transformaciya-osvitnoi-sferi-usuchasnomu-sviti-ta-perspektivi.

Холявко Н. І. Модернізація системи вищої освіти в умовах становлення інформаційної економіки : монографія. Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2018. 382 с.

Холявко Н. І. Розвиток системи вищої освіти в умовах інформаційної економіки: фінансові аспекти. Фінансові дослідження : електронний науковий журнал. 2017. № 2(3). URL: http://fr.stu.cn.ua/tmppdf/91.pdf.

Четвертая промышленная революция. URL: https://institutiones.com/download/books/ 3036-chetvertaya-promyshlennaya-revolyuciya-klaus-shvab.html.

Як прокачати свої вміння для ефективної взаємодії з людьми, технологіями та світом у майбутньому. URL: https://biggggidea.com/practices/11-navichok-yaki-potribno-opanuvati-do-2020-roku/.

20 common jobs in 2040. URL: https://futuristspeaker.com/future-of-work/20-commonjobs-in-2040.

Adapting education to the demands of a rapidly changing economy: An interview with Chancellor Eloy Ortiz Oakley. URL: https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/ourinsights/adapting-education-to-the-demands-of-a-rapidly-changing-economy-an-interview-withchancellor-eloy-ortiz-oakley.

Education pays off, but you have to be patient. URL: https://www.ilo.org/global/statistics-anddatabases/publications/WCMS_733783/lang--en/index.htm.

Tkalenko N., Kholiavko N., Hnedina K. Vectors оf Higher Education Sector Transformation іn Conditions оf the Information Economy Formation. Scientific bulletin of Polissia. 2017. № 4(12). P. 1. Pp. 44–49.

World Employment and Social Outlook Trends 2020. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_734455.pdf.

Youth in transition: Bridging Canada's path from education to employment. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/americas/youth-in-transition.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ