ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні основних напрямів трансформації системи бухгалтерського обліку в умовах розвитку цифрових технологій. У статті обґрунтовано, що цифрові технології є пріоритетом у розвитку бухгалтерського обліку, спроможним радикально трансформувати принципи його функціонування. Систематизовано ключові переваги впровадження цифрових технологій: оптимізація та економія витрат підприємства; розширення доступу стейкхолдерів до фінансової інформації; забезпечення вищої швидкості роботи з обліковою інформацією в режимі реального часу; транспарентність операцій; зростання рівня довіри з боку клієнтів; простий і зрозумілий інтерфейс та збільшення обсягів збереження облікових, податкових звітних даних. Відзначено, що некоректне чи непрофесійне використання цифрових технологій зумовлює виникнення ризиків: похибки при побудові алгоритмів; прорахунки в рішеннях щодо масштабів впровадження таких технологій; втрата даних, порушення їхньої цілісності; зниження рівня захисту й конфіденційності інформації, операцій; технічні збої; кібератаки.

Біографія автора

Дмитро Станіславович Пілевич, Університет ДФС України

кандидат економічних наук

Посилання

Гаврилюк А. Яку 1С вибрати: в хмарі чи локальну? / Проект «Голос Сокальщини». 2019. URL: https://golossokal.com.ua/cikavo/yaku-1s-vybraty-v-khmari-chy-lokal-nu.html.

Голячук Н. В., Голячук С. Є. Переваги та недоліки застосування хмарних технологій в обліку. Економічні науки. Серія: Облік і фінанси. 2015. Вип. 12(1). С. 80–86.

Дубина М. В., Холявко Н. І., Моротченко І. Ю. Криптовалюти: сутність та етапи еволюції. Фінансові дослідження : електронний науковий журнал. 2019. № 1 (6). URL: https://fr.stu.cn.ua/ index.pl?task=arcinf&l=ua&j=19&id=178.

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 668 с.

Дубина М. В., Жаворонок А. В., Федишин М. П. Формування інституційного середовища розвитку криптовалют в Україні. Modern Economics. 2019. Vol. 17. Pp. 80–85.

Король С. Я., Клочко А. О. Цифрові технології в обліку і аудиті. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. Вип. 1 (112). С. 170-176. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/1_2020/31.pdf.

Мельниченко О. В., Гартінгер Р. О. Роль технології блокчейн у розвитку бухгалтерського обліку та аудиту. European Cooperation. 2016. № 7 (14). С. 9–19.

Мінакова В. П., Шіковець К. О. Актуальність використання моделі Big Data в бізнеспроцесах. Економіка і суспільство. 2017. № 10. С. 892–896.

Плікус І., Жукова Т., Осадча О. Модель професії бухгалтер в епоху цифрових трансформацій: ключові напрями компетентностей бухгалтера. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 1 (12). С. 200–205.

Прохоров М. В. Як блокчейн змінить бухгалтерію. Бухгалтер & Закон. 2019. № 47-48. URL: http://bz.ligazakon.ua/magazine_article/BZ012012.

Рогова Н. Трансформація політики, інструментів і технологій обліку та оподаткування в умовах цифрової економіки. Фінансовий простір. 2020. № 2 (38). С. 103–116.

Скриньковський Р., Гладун В., Крамар М. (2019) Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Traektoriâ Nauki = Path of Science. Vol. 5. No 2. Рр. 3001–3010.

Соколова Т. Н., Волошин И. П., Петрунин И. А. Преимущества и недостатки технологии блокчейн. Экономическая безопасность и качество. 2019. № 1(34). С. 49–52.

Спільник І. В., Палюх М. С. Бухгалтерський облік в умовах цифрової економіки. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. Вип. 1–2. С. 83–96.

Фролов В. І. Впровадження «хмарних» технологій в практику бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 12. С. 45–49.

Шапаренко О. В. Вплив інформаційних технологій на бухгалтерський облік. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 2. С. 129–134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ