СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Андрій Віталійович Роговий Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5445-214X
  • Максим Вікторович Дубина Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5305-7815
  • Тетяна Володимирівна Забаштанська Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5086-3651

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку сфери охорони здоров’я в Україні. Визначено роль фінансового забезпечення у забезпеченні можливості ефективного функціонування сфери охорони здоров’я, наданні якісних медичних послуг населенню. Проведено порівняльний аналіз державного фінансування сфери охорони здоров’я, згруповано фактори стимулюючого та обмежуючого впливу на його обсяг. Визначено, що серед ключових стратегічних пріоритетів розвитку сфери охорони здоров’я є забезпечення якості медичних послуг з одночасним гарантуванням їх доступності всім верствам населення. Обґрунтовано, що забезпечення високої якості та доступності медичних послуг перебуває у площині належного фінансового забезпечення галузі, що дозволить забезпечити збереження персоналу та підвищення його кваліфікації, впровадження відповідних передових інноваційних технологій, спрямованих на збільшенням середньої тривалості життя населення, зменшення кількості та тривалості перебігу захворювань, а також підвищення продуктивності праці працівників. Доведено, що обмеженість фінансових можливостей держави в сучасних умовах актуалізує необхідність пошуку нових фінансових інструментів розвитку фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я, поглибленого дослідження питання щодо можливостей впровадження обов’язкового медичного страхування.

Біографії авторів

Андрій Віталійович Роговий, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор

Максим Вікторович Дубина, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор

Тетяна Володимирівна Забаштанська, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Борщ В. І. Дослідження функціональної системи управління фінансовими механізмами в сфері охорони здоров’я України. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2020. Т. 19, № 2(45). С. 144-168.

Горин В. П. Формування фінансових ресурсів охорони здоров’я в контексті виконання критеріїв економічної безпеки. Наукові записки. Серія «Економіка». 2013. Вип. 23. С. 216-221.

Забаштанський М. М., Ридзель Ю. М., Драгунов Д. М., Журман С. М. Світовий досвід державного регулювання сфери охорони здоров’я. Науковий вісник Полісся. 2019. № 2(18). С. 15-21.

Кичко І. І. Макроекономічний механізм фінансування охорони здоров’я. Фінанси України. 2003. № 4. С. 71-76.

Лук’янчук Є. Рахуємо чужі гроші: де послуги у сфері охорони здоров’я найдешевші, а де – найдорожчі? 2019 р. URL: https://www.apteka.ua/article/524775.

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я на 2015-2020 роки. URL: https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf.

Онишко С. В., Шевчук Ю. В. Проблеми фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні в контексті оптимізації співвідношення між справедливістю та ефективністю. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: www.economy.nayka.com.ua.

Сафонов Ю. М., Борщ В. І. Стратегічний менеджмент закладів охорони здоров’я: загальні принципи та особливості застосування в галузі охорони здоров’я України. Актуальні проблеми економіки. 2019. № 8(218). С. 62-69.

Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL :https://www.kmu.gov.ua/npas/249797370.

Тулай О. І. Фінансове забезпечення охорони репродуктивного здоров’я в умовах трансформаційної економічної системи : дис. … канд. екон. наук: 08.04.01 / ТНЕУ. Тернопіль, 2005. 208 с.

Шкарлет С. M., Гонта О. І., Дубина М. В. Системний підхід до вивчення економічних явищ. Науковий вісник Полісся. 2016. № 4. С. 9-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-20

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ