ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ СФЕРИ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Валерій Ільчук Національний університет «Чернігівська політехніка»
  • Тетяна Шпомер Національний університет «Чернігівська політехніка»

Ключові слова:

національна інноваційна система; системний підхід; інноваційно-інвестиційна

Анотація

У статті розглянуто актуальні проблеми інтенсифікації інноваційно-інвестиційних процесів в економіці України шляхом посилення ролі нових інтеграційних структур – інноваційно-інвестиційних систем. Доведено необхідність проведення системного аналізу та системного моделювання як ефективних інструментів дослідження таких систем. Наведено підхід до моделювання інноваційно-інвестиційних систем що передбачає три етапи: розробка ресурсної моделі, побудова ресурсно-економічної моделі та інноваційно-економічної моделі. Визначено основні елементи, що враховуються в побудові сценаріїв розвитку інноваційно-інвестиційних систем.

Біографії авторів

Валерій Ільчук , Національний університет «Чернігівська політехніка»

професор

Тетяна Шпомер , Національний університет «Чернігівська політехніка»

асистент кафедри

Посилання

Гальчинський А., Геєць В., Семиноженко В. Інноваційна стратегія українських реформ. Київ : Знання України, 2002. 336 с.

Иванов В. В. Национальные инновационные системы: опыт формирования и перспективы развития. Инновации. 2002. № 4. С. 14-18.

Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: оновлення та розвиток / за ред. д-ра екон. наук, проф. Є. М. Сича. Київ : Логос, 2004. 381 с.

Інноваційна складова економічного розвитку : монографія / за ред.. чл.-кор. НАНУ Л. К. Безчасного. Київ : ІЕ НАН України, 2000. 260 с.

Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. Москва : Наука, 1997. 285 с.

Макаренко И. П. Инновационно-инвестиционная политика в кризисной фазе экономического цикла. Наука и науковедение. 1996. № 3-4. С. 110-123.

Михайловська О. В. Місце та роль спеціальних економічних утворень в інтеграційних процесах. Науковий вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2003. № 6. С. 56-62.

Могилевский В. Д. Основы теории систем. Москва : МИРЭА, 1997. 190 с.

Сич Є. М., Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. Київ : Логос, 2002. 256 с.

Сич Є. М., Ільчук В. П. Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку: монографія. Київ : Логос, 2006. 264 с. 11. Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. Москва : Мысль, 1978. 272 с.

Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. Київ : Знання, КОО, 1999. 514 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-18

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ