СВОТ-АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КООПЕРАЦІЄЮ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-16-25

Ключові слова:

заклади вищої освіти; міжнародна кооперація; співробітництво; інтернаціоналізація; СВОТаналіз; можливості; загрози; переваги; аналіз; управління

Анотація

У статті розглянуто основні поняття, пов’язані з кооперацією, а також особливості міжнародної кооперації закладів вищої освіти. За допомогою інструментарію стратегічного управління, зокрема СВОТ-аналізу, виявлено основні переваги та проблеми міжнародної кооперації закладів вищої освіти України, визначено можливості й загрози, що створює для неї зовнішнє середовище, вплив об’єктивних факторів, якого важко або неможливо уникнути, проте необхідно реагувати. Доведено, що використання СВОТ-аналізу як інструменту управління міжнародною кооперацією університетської освіти дає можливість не лише оцінити її сильні і слабкі сторони, можливості й загрози, але скористатися одержаною інформацією для побудови стратегії її подальшого розвитку в умовах мінливого глобалізованого світу, жорсткої конкуренції з боку потужної системи вищої освіти розвинених країн Європи та світу і, як результат, забезпечити ефективну реалізацію місії вітчизняної вищої школи.

Біографія автора

Світлана Бебко , Національний університет харчових технологій

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Антонюк Т. Міжнародне співробітництво та інтеграція у галузі освіти як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи. Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Історичні науки. 2013. Вип. 21. С. 149–155.

Антонюк Т. Співпраця українських ВНЗ з зарубіжними в умовах реформування національної системи освіти. Українознавчий альманах. 2013. Вип. 11. С. 233–236.

Бурдонос Л. І. Входження вищої школи України до міжнародної системи освіти. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 12(174). С. 96–102.

Дерій Ж. В., Скиба С. А. Вплив механізмів державного регулювання на процеси функціонування людського потенціалу. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 1(15). С. 18–30.

Дерій Ж., Зосименко Т., Шадура-Никипорець Н. Імплементація сталого розвитку як ключовий принцип галузевого співробітництва Україна – ЄС. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4(20). С. 9–18.

Мініна О. В. Проблеми побудови стратегії підприємства в сучасних українських реаліях. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3(19). С. 81–88.

Офіційний сайт Державного підприємства “Український державний центр міжнародної освіти” Міністерства освіти і науки України. URL: https://studyinukraine.gov.ua/zhittya-vukraini/inozemni-studenti-v-ukraini/.

Пажитнов К. К вопросу о сущности кооперации и ее определении. Вестник кооперации. 1915. Кн. 6. С. 2–23.

Рейтинг университетов мира QS (educationindex.ru). URL: https://www.educationindex.ru/ articles/university-rankings/qs?page=1.

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. Проєкт. URL: https://ru.osvita.ua/ doc/files/news/768/76871/1_STRATEHIYA_ROZVYTKU_VYSHCHOYI_OSVITY_V_U.pdf.

Чайка-Петегирич Л. Міжнародна співпраця університетів як невід’ємна складова трансформації вищої школи України у європейський освітній простір. Галицький економічний вісник. 2014. Т. 45, № 2. С. 45–50.

Чаянов А. В. Краткий курс кооперации. 4-е изд. Москва : Центр. товарищество “Кооператив. изд-во”, 1925. 78 с. References

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ