ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ЯК КРОК ДО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Автор(и)

  • Олена Акименко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0323-5978
  • Ірина Костюченко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-43-50

Ключові слова:

альтернативна енергетика; нетрадиційна енергетика; відновлювані джерела енергії; інвестиції; «зелений тариф»; промисловість; міжнародне співробітництво

Анотація

У статті проаналізовано актуальні питання розвитку галузі альтернативної енергетики України та можливі подальші перспективи цієї галузі, адже в умовах євроінтеграційних процесів питанням енергетичної незалежності країни приділяється значна увага з урахуванням екологічної чистоти та невичерпності відновлюваних джерел енергії. Доведено, що розвиток відновлюваної енергетики буде важливим кроком спроможним покращити торговий баланс, створити нові робочі місця, вирішити соціальні питання, скоротити залежність від імпорту природного газу, забезпечити енергонезалежність країни та підвищити конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Доведено, що залежність від видобутку корисних копалин та застаріла інфраструктура стали запорукою використання відновлюваних джерел енергії, адже котельні, дизельні двигуни та вугільні електростанції викидають у повітря дрібні частинки, які осідають в легенях та можуть спричинити серйозні захворювання. Зазначено, що державі для зміцнення енергетичної безпеки країни важливо зробити вибір між продовженням фінансування імпортованих енергоносіїв чи розвитком використання власних відновлюваних джерел енергії, що дасть змогу знизити собівартість «зеленої» електроенергії порівняно з тепловими і навіть атомними станціями.

Біографії авторів

Олена Акименко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Ірина Костюченко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувачка вищої освіти

Посилання

Бутко М. П., Акименко О. Ю., Петровська А. С. Відновлювальні джерела енергії та їх вплив на збалансований сталий розвиток господарського комплексу регіонів України. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна монографія / за заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава : ПП “Астрая”, 2019. С. 97–103.

ВДЕ починають перемагати вугілля. URL: http://municipalenergy.org.ua/?p=13906.

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. Департамент відновлюваних джерел енергії. URL: http://saee.gov.ua.

ДТЕК відновлювана енергетика. URL: https://renewables.dtek.com/ru.

Енергія майбутнього сьогодні. URL: https://botievskaya.dtek.com.

Кудря С. О. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії : підручник. Київ : НТУУ «КПІ», 2012. 492 с.

Кучерява І. М., Сорокіна Н. Л. Відновлювана енергетика в світі та Україні станом на 2019 р. – початок 2020 р. Гідроенергетика України. URL: https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2020-07/10.pdf.

Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії : навч. посіб. / О. І. Соловей та ін. Чер-каси : ЧДТУ, 2007. 481 с.

Орієнтири розвитку альтернативної енергетики України до 2030 р. URL: https://razumkov.org.ua/statti/oriientyry-rozvytku-alternatyvnoi-energetyky-ukrainy-do-2030r.

Потужності біогазових установок в Україні. URL: https://ecotown.com.ua/news/ Potuzhnosti-biohazovykh-ustanovok-v-Ukrayini-za-ostannikh-try-roky-zrosly-mayzhevtrychi.

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів : Закон України від 23.11.2018 № 2628-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19#Text.

Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб’єктів господарювання : Постанова НКРЕКП від 25.03.2020 № 723. URL: https://www.nerc.gov.ua/?id=50518.

Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів : Закон України від 09.07.2010 № 2480-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17#Text.

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text.

Середньозважені тарифи доступні на веб-сайті Держенергоефективності Україні. URL: http://saee.gov.ua/uk/content/serednozvazheni-taryfy.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА