РОЛЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ У СТРАТЕГІЧНОМУ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-64-73%20

Ключові слова:

страхова компанія; банківська установа; заклад охорони здоров’я; медична установа; фінансова установа; стратегічний розвиток; стратегія

Анотація

У статті поглиблено теоретичні та прикладні положення функціонування фінансово-кредитних установ у сфері охорони здоров’я. Зокрема, встановлено, що для подальшого розвитку цієї сфери об’єктивно необхідно активізувати діяльність зазначених установ у цьому напрямі. Трансформація ролі фінансово-кредитних установ у формуванні фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я позитивно вплине на ефективність їхньої діяльності та сприятиме підвищенню якості надання медичних послуг. Також у статті проаналізовано особливості функціонування сучасної моделі сфери охорони здоров’я в Україні та проведено дослідження специфічних рис стратегічного її розвитку. Зокрема, обґрунтовано доцільність активного залучення насамперед банківських установ, страхових компаній до процесу реформування медичної галузі Україні, розширення можливостей комерційних банків щодо співпраці із закладами охорони здоров’я та залучення страховиків до впровадження медичного страхування в країні.

Біографії авторів

Максим Дубина , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор

Максим Забаштанський , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор

Андрій Роговий, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор

Посилання

Глухова В. І., Булах М. О. Джерела фінансового забезпечення системи охорони здоров’я в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 760-764.

Гончарук С. М., Приймак С. В., Даниляк Л. Я. Сучасний стан і проблеми фінансування установ охорони здоров’я в Україні. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 190-194.

Горин В. П. Формування фінансових ресурсів охорони здоров'я в контексті виконання критеріїв економічної безпеки. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Економіка. 2013. Вип. 23. С. 216-221.

Грубляк О. М., Холявко Н. І., Жаворонок А. В. Оцінка ефективності управління дефіцитом державного бюджету України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 3(23). С. 130-141.

Забаштанський М., Драгунов Д., Зуб І. Пріоритетні підходи до фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 3(23). С. 93-100.

Костюк І. В. Поняття стратегії економічного розвитку країни: соціальний вимір. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.10. С. 212–218.

Кравченко О. В. Поняття стратегії розвитку підприємництва. Вісник національного аграрного університету. 2010. № 1(22). С. 267–272.

Мальований М. І. Стан та проблеми державного фінансування охорони здоров’я в Україні. Проблеми економіки. 2013. № 4. С. 116-124.

Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020 роки. URL: http://uoz.cn.ua/strategiya.pdf.

Основи законодавства України про охорону здоров'я. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2801-12#Text.

Портна О. В. Програмно-цільове фінансування охорони здоров’я в Україні. Бізнес Ін- форм. 2012. № 9. С. 261-264.

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 № 2664-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text.

Сіташ Т. Д. Фінансування системи охорони здоров’я в Україні: тенденції та реформування. Механізм регулювання економіки. 2012. № 1. С. 164-169.

Фролова В. Ю. Стратегічний підхід в управлінні конкурентоспроможністю підприємства. Вісник Донецького національного університету. 2012. № 1. С. 177–182.

Berzin P., Shyshkina O., Kuzmenko O., Yarovenko H. Innovations in the Risk Management of the Business Activity of Economic Agents. Marketing and Management of Innovations. 2018. Vol. 4. Рр. 221-233.

Panchenko О., Bazilinska О., Krasnianska Yu. Medical insurance in the financial provision of public medical service. Problems and prospects of economics and management. 2018. № 2(14). Рр. 109-117.

Shkarlet S., Dubyna M., Hrubliak O. & Zhavoronok A. Тheoretical and applied provisions of the research of the state budget deficit in the countries of Central and Eastern Europe. Administratie si Management Public. 2019. № 32. Pр. 120-138. DOI: https://doi.org/10.24818/amp/2019.32-09.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ