ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТОЧНОГО СТАНУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ УПАКОВКИ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-57-63

Ключові слова:

відходи; утилізація; накопичення; відходи упаковки; імплементація; система управління відходами; регіон

Анотація

Стаття присвячена дослідженню існуючої в Чернігівській області системи управлінні відходами упаковки. Виявлено, що динаміка обсягів утворення відходів упаковки має мінливий характер на фоні загальної тенденції до зростання, що створює екологічні проблеми їх накопичення та економічні проблеми надмірного ресурсоспоживання. Рівень утилізації відходів упаковки не відповідає національним та європейським вимогам. Встановлено, що головною проблемою в цій сфері є відсутність нормативно-правового забезпечення, яке б дозволило визначити організаційно-правові засади ефективної системи управління відходами упаковки, чітко класифікувати це поняття та розмежувати зони відповідальності між окремими суб’єктами.

Біографії авторів

Оксана Мініна , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Наталія Шадура-Никипорець , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Ольга Дерій , Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірантка

Посилання

Дерій Ж. В., Зосименко Т. І., Шадура-Никипорець Н. Т. Імплементація сталого розвитку як ключовий принцип галузевого співробітництва Україна – ЄС. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4(20). С. 9–18.

Дерій Ж. В., Зосименко Т. І. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 278–290.

Маковецька Ю. М. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами упаковки. Ефективна економіка. 2013. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2577#.

Офіційний сайт Головного управління статистики у Чернігівській області. URL: http://www.chernigivstat.gov.ua/books/silgosp.php.

Мінрегіон розпочав публічне обговорення проєкту Закону України «Про упаковку та відходи упаковки». Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-rozpochav-publichne-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrayini-pro-upakovku-ta-vidhodi-upakovki/.

Про схвалення «Національної стратегії з управління відходами в Україні до 2030 року» : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 820-р від 08 листопада 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80.

Directive 2004/12/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste – Statement by the Council, the Commission and the European Parliament. URL:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0012:EN:HTML.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ