СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Сергій Козьменко Університет митної справи та фінансів , Ukraine
  • Світлана Качула Дніпровський державний аграрно-економічний університет , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2540-862X

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-74-87%20

Ключові слова:

бюджетна політика; соціальна бюджетна програма; видатки; програмно-цільовий метод; ефективність; освіта; охорона здоров’я; соціальний захист.

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади соціальних бюджетних програм як інструменту бюджетної політики забезпечення людського розвитку. Показано, що останні роки програмно-цільовий метод став невід’ємною складовою бюджетного процесу в Україні. Здійснено загальний аналіз видатків державного бюджету за програмною класифікацією видатків у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів на розвиток освіти, охорони здоров’я, соціального захисту. Більш детально проаналізовано ефективність бюджетних програм, де головним розпорядником виступає Міністерство соціальної політики України. Узагальнено проблемні аспекти оцінки ефективності реалізації бюджетних програм та окреслено заходи оптимізації видатків бюджету відповідно до сучасних потреб суспільства.

Біографії авторів

Сергій Козьменко , Університет митної справи та фінансів

доктор економічних наук, професор

Світлана Качула , Дніпровський державний аграрно-економічний університет

доктор економічних наук, доцент, професор

Посилання

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/en/2456-17.

Бюджетна складова реалізації домінантних напрямів суспільного розвитку : монографія / за наук. ред. Л. В. Лисяк. Дніпропетровськ : ДДФА, 2015. 396 с.

Видатки Державного бюджету України в 2019-2020 роках. Програмна класифікація. URL: openbudget.gov.ua/annual-budget/expreses?class=program.

Висновки про результати річного звіту про виконання Закону України «Про державний бюджет України за 2019 рік» / Рахункова палата України. 2020. URL: rp.gov.ua/uploadfiles/Activity/Collegium/2020/9-1_2020/Vysn_9-1_2020/Vysn_9_1_2020.pdf.

Відбулося засідання Ради у справах осіб з інвалідністю. URL: https://www.kmu.gov.ua/ news/vidbulosya-zasidannya-radi-u-spravah-osib-z-invalidnistyu.

Державна цільова програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю” на період до 2020 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2012%D0%BF#Text.

Журавка Ф. О., Овчарова Н. В. Оцінка ефективності реалізації державних цільових програм у соціальній сфері. Бізнес Інформ. 2014. № 6. С. 202–206.

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік / Дніпропетровська обласна державна адміністрація. 2020. URL: adm.dp.gov.ua/file-storage/sport-2019-zvit-pasportiv.

Інформація про мету, завдання та результативні показники бюджетних програм на 2019 рік. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/budzhet/2020/09/220.pdf.

Касперович Ю. В., Дешко А. Л. Про удосконалення організації проведення оглядів витрат державного бюджету в сучасних умовах. URL: niss.gov.ua/sites/default/files/2020-08/vytratyderzh-budget.pdf.

Корнієнко Н. М. Оцінка і моніторинг ефективності бюджетних програм. Економічний часопис-XXI. 2013. № 5-6 (2). С. 31–33.

Методика здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм : Лист Міністерства фінансів від 19.09.2013 № 31-05110-14-5/27486. URL: ibser.org.ua. 13. Оцінка ефективності бюджетних програм за 2019 рік. URL: https://www.msp.gov.ua/ timeline/Derzhbyudzhet.html.

Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2002 р. № 538-р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR020538.html.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм : Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 року № 608. URL: http:/www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=293133&cat_id=50097&search_program=%ED%E0%EA%E7+608&searchDocarch=1&searchPublishing=1.

Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів : Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836. URL: https://goo.gl/wZUscq.

Перелік регіональних цільових програм, які діють у 2019 році (по напрямам). URL: https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploadedfiles/perelik_regionalnih_cilovih_program_stanom_na_1_01_2019.pdf.

Реалізація норм Конвенції про права осіб з інвалідністю. URL: https://www.msp.gov.ua/timeline/Realizaciya-norm-Konvencii-pro-prava-osib-z-invalidnistyu.html.

Савченко В. Ф. Регулювання соціального розвитку в Україні через інвестиційноінноваційні важелі та інструменти. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 2 (18). С. 163-173. URL: http://ppeu.stu.cn.ua/article/view/184234/183985.

Стан виконання державних цільових програм у 2015-2018 рр. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami.

Тимченко О. М. Теоретичні засади та прагматика програмно-цільового методу фінансування вищої освіти в Україні. Фінанси України. 2018. № 11. С. 7–20.

Чугунов І. Я. Бюджетна політика в умовах економічних перетворень. Матеріали I Всеукраїнської конференції «БОГОЛІБСЬКІ ЧИТАННЯ» (м. Переяслав 18 вересня 2020 р.). Перяслав : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2020. С. 8–11.

Lysiak L., Kachula S., Hrabchuk O., Filipova M., Kushnir A. Assessment of financial sustainability of the local budgets: case of Ukraine. Public and Municipal Finance. 2020. Vol. 9, Issue 1. Pр. 48-59. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/pmf.09(1).2020.05.

Senyshyn O., Chopko N., Zhuk I. Integral estimate of the effectiveness of performance of indices of state target programs for the protection of the natural environment in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. № 3(5). Pp. 391-399. DOI: https://doi.org/10.30525/22560742/2017-3-5-391-399.

Shkarlet, S., Dolozina, I., & Dubyna, M. (2019). Budgetary revenue breakdown at the local level of public administration in federal countries. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, No. 3. Рр. 218-224.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ