ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Євгенія Поліщук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана http://orcid.org/0000-0002-6133-910X
  • Сергій Онікієнко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана http://orcid.org/0000-0002-3450-6267

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-103-111%20

Ключові слова:

ризики; будівельна галузь; інвестиційний потенціал

Анотація

Будь-яка підприємницька діяльність перебуває під впливом різноманітних ризиків, настання яких може призвести до зменшення очікуваного прибутку, повної або часткової втрати авансованого капіталу, порушення строків введення в експлуатацію об’єктів будівництва. Зазначимо, що будівельна галузь є однією з найважливіших галузей економіки: вона надає робочі місця, стимулює діяльність видобувних компанії, компаній-виробників будівельних матеріалів, компаній, що надають послуги з операцій із нерухомістю тощо. Це, у свою чергу, дає підстави стверджувати, що індустрія будівництва має вагомий внесок у структурі ВВП. Так, в Україні в 2019 році цей показник становив 2,5 % від ВВП, водночас у країнах Європи він сягає 6 %. Такі факти свідчать, що потенціал для росту будівельних компаній є, однак є значні перешкоди, які стримують таке зростання. Інвестиційний потенціал будівельної галузі є важливим. І навіть такий показник, як «Отримання дозволів на будівництво» включений до методології Doing Business від Всесвітнього банку, який вимірює можливості ведення бізнесу в різних країнах. Цей індикатор відображає загальну кількість процедур, час і грошові витрати, необхідні для будівництва складського приміщення, включаючи отримання всіх необхідних ліцензій та дозволів, надання всіх необхідних документів, запит і проходження всіх належних перевірок, а також підключення до інженерних мереж. На додаток до цього, у 2019 році «Ведення бізнесу» вводить новий показник, індекс якості будівельного контролю, який проводить оцінювання: якості регулюючих актів стосуються будівництва, ефективності контролю за якістю і механізмів безпеки, режимів по відповідальності і страхування, а також вимог до рівню професійної кваліфікації. Беручи до уваги той факт, що за декілька років Україна піднялася у цьому рейтингу з 29-го місця (2006 рік) до 6-го (2020 рік), і цей факт можна розглядати як досягнення, проте полегшення отримання дозволів, на жаль, не означає зменшення недобросовісних акторів на ринку, які перетворюють будівельну галузь на високоризиковане середовище.

Біографії авторів

Євгенія Поліщук, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор

Сергій Онікієнко , Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор

Посилання

Забаштанський М. М. Концесійні відносин: фінансові детермінанти розвитку в Україні : монографія. Київ : Кондор-видавництво, 2016. 382 с.

Лившиц В. Н. О методологии оценки эффективности российских инвестиционных проектов. Научный доклад. Москва : Институт экономики РАН, 2009. 69 с.

Непомнящий О. М., Митропан Т. К. До питання управління процесом закупівель товарів, робіт та послуг у сфері будівництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 2. С. 82–84.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Сєріков А. В., Марченко О. В. Про використання портфельного аналізу в девелоперських проектах. Економіка: проблеми теорії та практики. 2009. Вип. 255. Т. ІІ. С. 491-499.

Сироткин В. А. Европейский опыт развития ипотечного кредитования. Жилищные стратегии. 2015. № 2(2). С. 109-118.

Стороженко О. О. Фінансовий механізм іпотечного кредитування. Вісник ОНУ ім. Мечникова. 2014. Т. 19. С. 141-145.

Суркова Ю. О. Моніторинг як форма контролю на ринку житлового будівництва. Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 8–9 листопада 2012 р. Дніпропетровськ : Герда, 2012. С. 258–260.

Тягай Е. Д. Право собственности на недвижимость в США. Сложноструктурные модели. Москва : Проспект, 2014. 200 с.

Хрутьба В. О., Зюзюн В. І., Барабаш О. В., Нєвєдров Д. С. Формування системи критеріїв оцінки впливу на довкілля в проектах будівництва та реконструкції об’єктів критичної інфраструктури. Вісник Національного транспортного університету. Серія: Технічні науки. 2020. № 1(46). С. 405-415.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ