АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ ЯК ГОЛОВНОЇ ЛАНКИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-121-135%20

Ключові слова:

фінансова система; публічні фінанси; ВВП; доходи бюджету; видатки бюджету; державний борг

Анотація

У статті дано оцінку розвитку фінансової системи України на основі аналізу функціонування публічних фінансів. Аналіз структури ВВП України за виробничим методом показав посилення тенденції щодо переважання сировинних видів діяльності, а не продуктів переробки та кінцевої продукції. Аналіз показника ВВП України показав позитивну динаміку у фактичних цінах у національній валюті та нестабільну поведінку в доларовому еквіваленті. На основі побудованого прогнозу на 2021 рік щодо виконання бюджету за доходами та видатками з використанням методу експоненційного згладжування визначено, що рівень невиконання плану становитиме 5,4 %, з високою імовірністю прогнозується зростання дефіциту зведеного бюджету. Темпи приросту доходів та видатків зведеного бюджету мають нестабільний і навіть хаотичний характер, що не може гарантувати високої якості формування прогнозу за темпами зміни дохідної та видаткової частини. Аналіз структури дохідної частини показав, що 60 % податків становлять внутрішні податки на товари та послуги, що характеризує стан економіки України як нестабільний та кризовий. Найбільша за обсягом стаття видатків – на соціальний захист та соціальне забезпечення. За період з 2012 по 2019 роки загальна сума сформованого боргу збільшилась більше ніж у 3,8 раза, що також засвідчує негативний вплив на розвиток фінансової системи України.

Біографії авторів

Сергій Фролов, Університет митної справи та фінансів

доктор економічних наук, професор

Ольга Григораш, Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент

Володимир Орлов , Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

кандидат економічних наук, доцент

Шукаірі Фатхі , Університет митної справи та фінансів

аспірант

Посилання

Бакуменко Л. П., Петухова О. А. Статистический анализ структуры инвестиций в регионе. Экономика, Статистика и Информатика. 2013. № 5. С. 143–146.

Веретенникова О. В., Стиран Н. О. Структурні зрушення в системі регіонального соціуму в контексті зовнішніх впливів. Economic Annals – XXI. 2014. № 7-8 (1). С. 99–103.

Загальні тенденції тіньової економіки в Україні у 2018 році / Департамент економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Відділ з питань економічної безпеки, детінізації економіки та статистики. Міністерство економічного розвитку України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=41c32df1-6e16-4226-a1cc-6e230ecf65e0.

Ігнатишин М. В., Бурдюх Л. Ю. Міжбюджетні трансферти як ефективний метод бюджетного регулювання. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2018. Вип. 2(10). С. 134–139.

Класифікація інституційних секторів економіки України : Наказ Державної служби статистики України. від 03.12.2014. № 378. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/ op_kise_2016.htm.

Ковалева Т. Ю. Статистические показатели в анализе структуры социальноэкономической системы. Инновационная наука. 2015. № 4. С. 63–71.

Кораблін С. О. Модель «відстаючого зростання»: економічні фактори та наслідки для України. Економіка і прогнозування. 2016. № 2 (169). С. 35–46.

Момот Т. В., Ващенко О. М., Тесленко Р. Ю. Тіньова економіка як загроза економічній безпеці України. Економіка і суспільство. 2018. № 15. С. 169-176.

Письменний В. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент фінансового вирівнювання територій. Економіка та держава. 2017. № 6. С. 24–30.

Региональная статистика : учебник / под ред. В. М. Рябцева, Г. И. Чудилина. Москва, 2001. 380 с.

Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки: Аналітична доповідь /за ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2012. 104 с.

Тіньова економіка в Україні: стан, тенденції, шляхи подолання: аналітичний огляд / упоряд.: С. С. Чернявський, В. А. Некрасов, А. В. Титко та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 152 с.

Трифонов Ю. В., Веселова Н. В. Методологические подходы к анализу структуры экономики на региональному ровне. Вопросы статистики. 2015. № 2. С. 37–49.

Урсакій Ю. А. Тіньова економіка: чинники тінізації та шляхи детінізації. Економіка та управління національним господарством. 2018. Вип. 1-2. С. 44–51.

Шпотенко В. Д. ВВП та ВНП як макроекономічні показники впливу на зростання добробуту населення. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 84–88.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ