ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА КРЕДИТНИХ УСТАНОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-136-145%20

Ключові слова:

банкрутство; кредитні установи; банки; ризик; кластерний аналіз; фінансова безпека; баланс; показники балансу; надійність

Анотація

У статті запропонована методика оцінки ризику банкрутства кредитних установ України на підставі даних публічної фінансової звітності. Виділено 13 ключових показників балансу кредитної установи, які можуть виконувати індикативну функцію щодо ризику банкрутства. На підставі даних вибірки з 40 банків (20 – діючі банки, 20 – банкрути) запропонована система якісних ознак високої ймовірності банкрутства/платоспроможності. Проведено кластерний аналіз вибірки і сформована матриця контрольних точок відносних балансових показників для різних рівнів ризику банкрутства. Отримана матриця використана під час оцінювання ризику банкрутства для 10 найбільш надійних банків. Сформовано загальні рекомендації щодо нормалізації структури балансу в разі відхилення часток ключових показників від оптимальних значень.

Біографії авторів

Олена Шишкіна , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент

Павло Нагорний, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувач вищої освіти

Посилання

Demirgüç-Kunt A., Huizinga H., 2001. Financial Structure and Bank Profitability. Financial Structure and Economic Growth: A Cross-Country Comparison of Banks, Markets, and Development / Demirgüç-Kunt A., Levine R. (editors). Boston : MIT Press. Рp. 243–261.

Банки Украины. URL: http://www.creditdeposit.com.ua/banks.

Гайдаржийська О. М., Щепіна Т. Г., Отрошко В. П. Практичні основи аналізу та оцінки капіталу банку. Молодий вчений. 2017. № 7(47). С. 416–421.

Добровольська О. В., Острініна О. П., Лопаткіна А. О. Аналіз сучасного стану активів та пасивів комерційного банку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2017. № 27(3). С. 28–32.

Дубина М. В., Садчикова І. В., Середюк І. О. Концептуальні підходи до підвищення рівня безпечності банківського платіжного середовища України. Бізнес Інформ. 2020. № 3. С. 349–359.

Дубина М., Середюк І., Білоус Н. Роль кіберстрахування в системі ризик-менеджменту банківських установ. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 1 (21). С. 183–196.

Елкин С. Е., Елкина О. С. Бухгалтерский баланс – источник информации для анализа финансового состояния банка. Вестник Омского университета. Серия экономика. 2003. № 3. С. 106-115.

Кальченко О. М., Шишкіна О. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2018. 524 с.

Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І. Фінансова статистика : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2017. 184 с.

Мстоян К. В., Мохамад О. В. Банкрутство банку: економічна сутність, види та причини. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2013. № 6. С. 66–73.

Погореленко Н. П., Кузнєцова А. Я. Концептуальні положення щодо забезпечення фінансової стабільності банківської системи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. T. 3, № 26. С. 4–16. URL: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1425.

Пономаренко І. В., Бойко Д. Ю. Методичні засади використання кластерного аналізу. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. № 16(5). С. 267–270.

Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2000. 412 с.

Фінансовий аналіз : навчальний посібник / за заг. ред. І. О. Школьник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 368 с.

Холодна Ю. Є., Рац О. М. Банківська система : навчальний посібник. Харків : Вид-во ХНЕУ, 2013. 316 с.

Шишкіна О. В. Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 4. С. 238-246. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vcndtue_2014_4_37.pdf.

Шишкіна О. В., Дубина М. В. Гроші та кредит : навч. посіб. Чернігів : Видавець Брагинець О. В., 2016. 692 с.

Шишкіна О. Термінологічні проблеми пізнання природи фінансового ризику. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 1 (17). С. 253–264.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ