БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ЯК ОБ’ЄКТ СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Олена Панченко Національний університет «Чернігівська політехніка» http://orcid.org/0000-0001-8071-4983
  • Ольга Маслюк Національний університет «Чернігівська політехніка»
  • Альона Гориленко Національний університет «Чернігівська політехніка»

Ключові слова:

банківські ризики; операційно-технологічні ризики; фінансові ризики; банківське страхування; комплексне банківське страхування; страхування фінансових ризиків

Анотація

У статті розкрито сутність і зміст банківських ризиків та визначено необхідності формування єдиного підходу до встановлення їх переліку для вирішення наявних суперечностей. На основі аналізу різних підходів до класифікації банківських ризиків визначено необхідність окремого підходу до їх поділу, залежно від організації страхового захисту банківської діяльності. Крім цього, запропоновано поділяти банківські ризики залежно від видів банківської діяльності на операційно-технологічні та фінансові ризики, які при цьому поділяються на основні та похідні фінансові ризики. Відповідно до означеної класифікації, обґрунтовано необхідність поділу видів страхування в банківській сфері на страхування банківських ризиків і страхування фінансових ризиків. Розкривається зміст комплексного банківського страхування (ВВВ) як найважливішого виду убезпечення банківських ризиків у сучасних умовах.

Біографії авторів

Олена Панченко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Ольга Маслюк, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка

Альона Гориленко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка

Посилання

Клапків М. С. Страхування фінансових ризиків : монографія. Тернопіль : Економічна думка. Карт-бланш, 2002. 570 с.

Ковальчук О. В. Основні підходи до визначення критеріїв класифікації банківських ризиків. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Суми, 2011. С. 316-324.

Методичні рекомендації вказівки щодо організації та функціонування систем ризикменеджменту в банках України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04#Text.

Панченко О. І. Особливості страхування банківських ризиків. Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти : IX Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених. 2020. С. 131-133.

Панченко О. І. Типологізація фінансових ризиків як основа організації їх страхового захисту. Бізнес Інформ. 2019. № 3. C. 350-357.

Сергієнкова О. В., Мелентьєва О. В. Проблеми і перспективи розвитку страхування банківських ризиків в Україні. URL: http://конференция.com.ua/pages/view/508.

Стешенко О. Д., Бугайова І. О. Проблеми страхування банківських ризиків. Приазовський економічний вісник. 2018. № 6(11). С. 491-494.

Ткаченко Н. В. Детермінанти розвитку банківсько-страхової моделі комплексного обслуговування споживачів фінансових послуг. Світ фінансів. Фінансовий ринок. 2015. № 4. С. 56-64.

Фурман В. М. Комплексне банківське страхування: міжнародна практика та початок запровадження в Україні. Економіка: теорія та практика. 2014. № 2. С. 4-10.

Христенко О. В., Федій А. А. Теоретичні основи системи управління ризиками в діяльності банку. Фінансовий простір. 2018. № 2(30). С. 161-167.

Bouveret, Antoine. “Cyber Risk for the Financial Sector: A Framework for Quantitative Assessment.” IMF Working Paper. 2018. June 22. URL: www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/ 2018/06/22/Cyber-Risk-for-the-Financial-Sector-A-Framework-for-Quantitative-Assessment-45924.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-18

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ