СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Валентина Виговська Національний університет «Чернігівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2020-4(24)-170-178%20

Ключові слова:

пенсійна система; пенсійне забезпечення; пенсійні виплати; недержавне пенсійне забезпечення; недержавні пенсійні фонди; страхові компанії; банківські установи

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність проведення комплексного вивчення сучасних проблем розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні та формування на основі такого аналізу інформаційної платформи для розробки пропозицій щодо підвищення ефективності вказаного інституту соціального захисту для майбутнього добробуту громадян. За результатами дослідження з’ясовано переваги недержавного пенсійного забезпечення. Водночас встановлено низку проблем, що уповільнюють його поширення в країні, зокрема: висока вартість недержавного пенсійного забезпечення на тлі низьких доходів працюючих громадян та дефіцит надійних фінансових інструментів. Окреслено коло учасників недержавного пенсійного забезпечення. При цьому акцентовано увагу на формах пенсійних виплат, які здійснюють суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення, що мають право провадити свою діяльність у цій сфері. Наведено кількісну характеристику функціонування недержавних пенсійних фондів. Вказано на можливостях позитивного впливу недержавної системи пенсійного забезпечення на розвиток національної економіки та підвищення добробуту громадян на основі використання акумульованих нею коштів як джерела інвестиційних ресурсів.

Біографія автора

Валентина Виговська , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор

Посилання

Бобирь О. І., Смирнов С. О. Фінансовий механізм системи пенсійного забезпечення : монографія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2008. 248 с.

Ганслі, Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. Київ : Основи, 1996. 236 с.

Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) : монографія. Київ : НІОС, 2000. 384 с.

Надточій Б., Яценко В. Пенсійне забезпечення в Україні: історичний аспект. Україна: аспекти праці. 2000. № 1. С. 8–15.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг : офіційний сайт. URL: https://www.nfp.gov.ua.

Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» : Закон України від 22.12.2011 № 4225-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4225-17#Text.

Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 9 липня 2003 р. № 1057-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15#Text.

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору». URL: http://www.fst-ua.info/wpcontent/uploads/2019/07/Voluntary_Private_Pensions_in_Ukraine-Assessment_jul2019_ua.pdf.

Свиридовська А. О. Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні. Наукові праці НДФІ. 2016. Вип. 4. С. 148-157.

Свиридовська А. О. Проблеми та перспективи розвитку пенсійної системи України. Ринок цінних паперів України. 2014. № 8. С. 39-46.

Смирнов С. О., Бобирь О. І. Тенденції розвитку процесу фінансування соціальної сфери в умовах підвищення самостійності регіонів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2009. № 11. С. 6-8.

Ткаченко Н. В., Цікановська Н. А. Роль недержавних пенсійних фондів у розвитку фінансового ринку України. Фінанси України. 2010. № 12. С. 69-79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ