ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ

Автор(и)

  • О. І. Зайцева Херсонський національний технічний університет, Ukraine

Ключові слова:

організаційно-економічні проблеми; функціонування підприємств; ринок корпоративного контролю

Анотація

Виокремлено основні організаційно-економічні проблеми функціонування підприємств на ринку корпоративного контролю. Визначено сегменти ринку корпоративного контролю. Запропоновано підходи до подолання окреслених проблем.

Біографія автора

О. І. Зайцева, Херсонський національний технічний університет

канд. екон. наук

Посилання

Андрушків Б. М. Створення цільових промислово-фінансових груп, як засіб становлення галузевих економік на сучасному етапі / Б. М. Андрушків, О. Я. Борик // Вісник економічної науки України. – 2007. – № 1(11). – С. 3–7.

Зайцева О. І. Стратегічні сценарії самоорганізації підприємств в ринковому середовищі / О. І. Зайцева // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2014. – № 6/2 (20). – С. 39–41.

Корпоративні відносини: методологія дослідження та механізми функціонування : монографія / Л. І. Дмитриченко, А. М. Хімченко, М. О. Кужелєв, М. П. Калиниченко. – Д. : Східний видавничий дім, 2012. – 160 с.

Кужелев М. А. Инновационное обеспечение формирования украинской модели корпоративного управления / М. А. Кужелев, Т. В. Татаренко // Materialy VII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Europejska nauka XXI powieka – 2011» (07–15 maja 2011 roku). Ekonomiczne nauki. – Przemysl : Nauka i studia. – Volume 8. – С. 76–80.

Кужелєв М. О. Корпоративний контроль: методологія дослідження, фінансовий аспект та моделі формування / М. О. Кужелєв // Финансы, учет, банки : сборник научных трудов. – 2012. – Вып. № 1 (18). – С. 24–34.

Макарьева В. И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации [Электронный ресурс] / В. И. Макарьева, Л. В. Андреева. – Режим доступа :

http://www.irbis.vegu.ru/repos/8237/Html/58.htm.

Назарова Г. В. Організаційно-структурна розбудова підприємства в системі корпоративного управління : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Г. В. Назарова. – Х., 2005. – 37 с.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Відомості про фондовий ринок України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.

Педько А. Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах / А. Б. Педько. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 325 с.

Попов О. Є. Оцінка якості виконання управлінських функцій акціонерним товариством / О. Є. Попов // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2009. – № 3. – С. 80–86.

Рынок корпоративной интеграции: субъективные, объективные, государственные объединения, рынок корпоративного контроля [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://dengifinance.ru/part-xi/rynok-korporativnoy-integracii-gos-obedinenya.html.

Українська Л. О. Дослідження економічної природи та особливостей виникнення кор- поративних відносин / Л. О. Українська, Н. О. Волошко // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДБА, 2012. – № 55. – С. 274–284.

Черпак А. Є. Суб’єкти та об’єкти корпоративного контролю в умовах трансформації економіки / А. Є. Черпак // Ринок цінних паперів України. – 2004. – № 1. – С. 29–39.

Шершньова З. Є. Забезпечення належного рівня корпоративного контролю в корпораціях / З. Є. Шершньова, А. Є. Черпак // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 9–10. – С. 13–21.

Manne, Henry G. Mergers and the Market for Corporate Control // Journal of Political Economy. – 73 (1965): 110.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ