ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Т. С. Шабатура Одеський державний аграрний університет, Ukraine

Ключові слова:

потенціал; економічний потенціал підприємства; ресурси; ключові компетенції; ринкова вартість бізнесу.

Анотація

Розглянуто головні підходи до визначення поняття «економічний потенціал підприємства». Визначено, що основою реалізації економічного потенціалу підприємства є ресурси, а процес їх мобілізації у ході виробництва забезпечується ключовими компетенціями, які генеруються в його конкурентні переваги. Обґрунтовано, що джерелом формування ключових компетенцій підприємства виступає ресурсна концепція, а джерелом реалізації стратегічних напрямків розвитку – вартісна концепція. З огляду на це запропоновано підходити до розуміння поняття «економічний потенціал підприємства» з позиції симбіозу ресурсної та вартісної концепцій і розглядати її як можливість підприємства через використання наявної комбінації ресурсів і ключових компетенцій максимізувати ринкову вартість бізнесу в перспективі.

Біографія автора

Т. С. Шабатура, Одеський державний аграрний університет

канд. екон. наук

Посилання

Ареф’єва О. В. Економічні засади формування потенціалу підприємства / О. В. Ареф’єва, Т. В. Харчук // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 7. – С. 71–76.

Балацкий О. Ф. Экономический потенциал административных и производственных систем : монография / О. Ф. Балацкий. – Сумы : Университетская книга, 2006. – 972 с.

Березін О. В. Економічний потенціал аграрних підприємств: механізми формування та розвитку / О. В. Березін, О. Д. Плотник. – Полтава : Інтер Графіка, 2012. – 221 с.

Гришова І. Ю. Підходи до формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості / І. Ю. Гришова, Т. М. Гнатьєва // Інноваційна економіка. − 2013. − № 1. − С. 15–18.

Дем’яненко С. І. Менеджмент аграрних підприємств : навч. посіб. / С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 2005. – 347 с.

Управління потенціалом підприємства / І. С. Должанський, Т. О. Загорна, О. О. Удалих, І. М. Герасименко, В. М. Ращупкіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.

Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / Н. С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

Крюкова І. О. Ресурсний потенціал аграрних підприємств та комплекс заходів з його відтворення і раціонального використання / І. О. Крюкова // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2007. – № 3. – С. 94–98.

Лапин Е. В. Оценка экономического потенциала предприятия : монография / Е. В. Лапин. – Сумы : Университетская книга, 2004. – 360 с.

Мамонов К. А. Економічний потенціал: теоретичні аспекти та лінія трансформації / К. А. Мамонов, О. І. Угоднікова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2009. − № 26. – С. 198–202.

Россоха В. В. Методологічні аспекти формування та розвитку потенціалу підприємств аграрної сфери АПК / В. В. Россоха // Економіка АПК. – 2005. – № 8. – С. 36–42.

Яценко В. М. Сучасний стан та формування стратегії розвитку економічного потенціалу підприємств молочного скотарства на регіональному рівні / В. М. Яценко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 26, ч. І. – С. 33–38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ