ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Автор(и)

  • М. М. Андрієнко Національний авіаційний університет

Ключові слова:

якість; перевезення; сервіс; обслуговування; результати; витрати

Анотація

Обґрунтовано систему показників, що об’єктивно характеризує якість транспортного обслуговування, при цьому оцінювання якості може бути у натуральній та вартісній формах, а кількість показників змінюється зале- жно від масштабу дослідження. Визначено критерії, за якими доцільно визначати якість транспортного обслуго- вування на залізничному транспорті: співставлення витрат клієнтів та результатів, конкурентоспроможність транспортної продукції, економічний ефект. Крім цього, з’ясовано показники якості, які становлять «коло якос- ті»: швидкість перевезень, збереженість, терміни доставки, екологічність, рівень безпеки, транспортної доступності тощо. Запропоновано завдання щодо перспективного розвитку сервісних послуг для вантажовласників на залізничному транспорті, що сприятимуть залученню додаткових клієнтів.

Біографія автора

М. М. Андрієнко, Національний авіаційний університет

канд. екон. наук

Посилання

Абгафоров В. А. Организация контейнерных перевозок / В. А. Абгафоров, Л. Н. Матюшин // Железнодорожный транспорт. – 2000. – № 4. – С. 18–21.

Абгафоров В. А. Транспортные услуги: стандарты и показатели / В. А. Абгафоров // Железнодорожный транспорт. – 1997. – № 3. – С. 21–25.

Атласов В. Г. Транспортному обслуживанию – современный уровень / В. Г. Атласов // Железнодорожный транспорт. – 1996. – № 4. – С. 24–31.

Андрієнко М. М. Комплексність як критерій якості транспортного обслуговування вантажовласників / М. М. Андрієнко // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління : матеріали І наук.-практ. конф. – К. : КУЕТТ, 2003. – С. 68.

Андрієнко М. М. Особливості функціонування ринку транспортних послуг / М. М. Андрієнко // Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем: техніка, технологія, економіка і управління : матеріали ІІ наук.-практ. конф. – К. : КУЕТТ, 2004. – С. 68–69.

Андрієнко М. М. Сервісне обслуговування клієнтури – важливий чинник якості господарської діяльності транспортної фірми / М. М. Андрієнко // Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України : матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. – Х. : УкрДАЗТ, 2004. – № 7. – С. 56.

Андрієнко М. М. Формування ринку транспортно-експедиторських послуг / М. М. Андрієнко // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. – 2003. – Вип. № 6. – С. 99–105.

Андрієнко М. М. Центр «Ліски» в системі комплексного транспортного обслуговування вантажовласників / М. М. Андрієнко // Зб. наук. праць Київського університету економіки і технологій транспорту. Серія «Економіка і управління». – 2003. – Вип. № 3. – С. 67–73.

Андрієнко М. М. Якість транспортних послуг – критерій ефективного обслуговування споживачів / М. М. Андрієнко // Вісник економіки і промисловості. – Х. : УкрДАЗТ, 2004. – № 8. – С. 210–213.

Галабурда В. Г. Комплексная оценка качества транспортного обслуживания / В. Г. Галабурда, Ю. И. Соколов // Железнодорожный транспорт. – 1999. – № 5. – С. 60–64.

Галабурда В. Г. Маркетинг на транспорте : [учеб. пособие] / В. Г. Галабурда. – М. : МИИТ, 1992. – 108 с. 12. Довідник експедитора : у 2 кн. Кн. 1 / за ред. Д. В. Зеркалова. – К. : Основа, 2002. – 624 с.

Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах / под ред. Л. Б. Миротина. – М. : Юристъ, 2002. – 512 с.

Транспортная логистика / под общ. ред. Л. Б. Миротина. – М. : Экзамен, 2002. – 512 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА