УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ

Автор(и)

  • Ю. М. Атаманчук Уманська філія Київського інституту бізнесу і технологій, Ukraine
  • Ю. М. Атаманчук Уманська філія Київського інституту бізнесу і технологій, Ukraine

Ключові слова:

логістика, логістична система, фінансова стійкість, управління ресурсами, фінансові пото- ки,капітал, синхронізація

Анотація

Розглянуто систему управління ресурсами переробних підприємств на засадах логістики. Розкрито поняття фінансової стійкості, визначено фінансові інструменти для застосування в системі управління та цілі управління потоками ресурсів у матеріальній та фінансовій формах. Представлено схему кругообігу фінансових потоків підп- риємства, визначено аспекти ефективного управління фінансами. Розроблено механізм синхронізації фінансових та матеріальних потоків у логістичних системах.

Біографії авторів

Ю. М. Атаманчук, Уманська філія Київського інституту бізнесу і технологій

Розглянуто систему управління ресурсами переробних підприємств на засадах логістики. Розкрито поняття фінансової стійкості, визначено фінансові інструменти для застосування в системі управління та цілі управління потоками ресурсів у матеріальній та фінансовій формах. Представлено схему кругообігу фінансових потоків підп- риємства, визначено аспекти ефективного управління фінансами. Розроблено механізм синхронізації фінансових та матеріальних потоків у логістичних системах.

Ю. М. Атаманчук, Уманська філія Київського інституту бізнесу і технологій

Розглянуто систему управління ресурсами переробних підприємств на засадах логістики. Розкрито поняття фінансової стійкості, визначено фінансові інструменти для застосування в системі управління та цілі управління потоками ресурсів у матеріальній та фінансовій формах. Представлено схему кругообігу фінансових потоків підп- риємства, визначено аспекти ефективного управління фінансами. Розроблено механізм синхронізації фінансових та матеріальних потоків у логістичних системах.

Посилання

Гришов В. В. Механізми формування и впровадження інноваційного маркетингу підприємств / В. В. Гришов // Облік і фінанси. – 2012. – № 3. – С. 115–121.

Гришова І. Ю. Імплементація принципів соціально-орієнтованого бізнесу в площину економічного розвитку потенціалу харчових підприємств [Електронний ресурс] / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 3. – С. 13–22. – Режим доступу : http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.

Гришова І. Ю. Соціальні інвестиції як інструмент реалізації соціально-орієнтованого бізнесу / І. Ю. Гришова, Т. С. Шабатура // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». – 2014. – Вип. 4. – С. 183–187.

Зайкіна Г. М. Регуляторні механізми в системі логістики на підприємствах харчової промисловості / Г. М. Зайкіна // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 5(219). – С. 26–31.

Кужель В. В. Методологические основы формирования стратегий повышения конкурентоспособности предприятия / В. В. Кужель // Актуальные проблемы интеграции экономических интересов России и Украины : сборник научных трудов МНПК (Россия, Тольятти, 2014 г.). – Тольятти : Издательство ТГУ, 2014. – С. 228–237.

Кужель В. В. Удосконалення механізмів логістичних потоків в аграрній сфері / В. В. Кужель // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 4(36). – С. 46–51.

Махмудов Х. З. Специфіка маркетингу в аграрній сфері України / Х. З. Махмудов // Економіка АПК і природокористування. – ХНАУ, 2012. – № 7. – С.109–114. 8. Негоденко В. С. Роль збутової діяльності в підвищенні конкурентоспроможності агро- продовольчої продукції та ефективності агробізнесу / В. С. Негоденко // Вісник інституту економіки, фінансів і статистики. – Кишинев, 2010. – № 21. – С. 71–76.

Негоденко В. С. Сутність і особливості розвитку маркетингової діяльності на переробних під- приємствах / В. С. Негоденко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2008. – № 3. – С. 88–89.

Щербата М. Ю. Маркетингове забезпечення молокопереробних підприємств / М. Ю. Щербата // Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. преподавателей, аспирантов и студентов «Маркетинг на международных рынках товаров и услуг: глобальные аспекты» (Словакия, г. Попрад, 14–15 февраля 2013 г.). – Донецк, 2013. − С. 78–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА