НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗЕЙ АПК

Автор(и)

  • О. В. Митяй Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Ключові слова:

конкурентоспроможність; агропромисловий комплекс; наукові підходи; конкурентні позиції; оцінка; фактори

Анотація

Досліджено фактори, що впливають на конкурентоспроможність галузей АПК, окреслено галузеву структуру агро-промислового комплексу, наведено основні чинники, що визначають конкурентні позиції агропромислового комплексу.

Біографія автора

О. В. Митяй, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

канд. екон. наук

Посилання

Гришова И. Ю. Инновационная модель развития предприятий молокоперерабатывающей отрасли / И. Ю. Гришова, И. А. Крюкова // Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. – 2014. – № 1. – С. 20–24.

Гришова И. Ю. Стратегическое развитие предприятий агропродовольственной сферы в контексте социальной ответственности бизнеса / И. Ю. Гришова, В. В. Сафонов // Стратегическое планирование развития городов и регионов. Памяти первого ректора ТГУ С. Ф. Жилкина : IV Международная научно-практическая конференция (Тольятти, 30 июня 2014 года) : сборник научных трудов : в 2 ч. / отв. ред. Ю. А. Анисимова. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 27–32.

Язлюк Б. О. Стратегічні напрями модернізації механізму управління економікою регіонів / Б. О. Язлюк, В. І. Топіха // Культура народов Причерноморья : науч. журнал ТНУ им. В. И. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 240. – С. 190–203.

Язлюк Б. О. Стратегія інноваційної безпеки як подолання асиметрії конкурентоспроможності підприємств у міжрегіональному розвитку / Б. О. Язлюк // Наука молода : зб. наук. праць молодих учених. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 18. – С. 178–184.

Крюкова І. О. Фінансова архітектура інноваційного розвитку підприємства АПК / І. О. Крюкова // Соціально-економічний розвиток України в умовах трансформаційних змін: виклики, тенденції, перспективи : колективна монографія. – Полтава : ТОВ НВП «Укпромторгсервіс», 2013. – С. 43–52.

Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость : пер. с англ. / М. Портер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 715 с.

Кужель В. В. Імунізація економіки агропродовольчої сфери в контексті реалізації принципів соціальної відповідальності бізнесу / В. В. Кужель // Економічний форум. – 2014. – № 3. – С. 17–22.

Кужель В. В. Методологические основы формирования стратегий повышения конкурентоспособности предприятия / В. В. Кужель // Стратегическое планирование развития городов и регионов : ІV Международная научно-практическая конференция : сборник научных трудов. – 2014. – Ч. 1. – С. 48–53.

Anisimova Iu. (2014) Modern approaches to the construction of financial instruments at markets of electric energy // Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. – 2014. – Т. 3, № 1. – Р. 64–73.

Танасійчук Ю. В. Mетодичні підходи до оцінювання конкурентного потенціалу агросфери регіону / Ю. В. Танасійчук // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 3(75). – С. 158–165.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА