СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ СИСТЕМНИХ ЗМІН

Автор(и)

  • С.В. Повна Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

системні кризи, структурні зрушення, сектор економіки, регіон, соціальні видатки, економічний розвиток

Анотація

Проаналізовано структурні зрушення за секторами економіки Чернігівської області та з’ясовано, що в довгостроковому періоді тенденції змін схожі на світові, але з 2010 р. з’являється тенденція посилення аграрного сектору. Тому вважаємо, що місцева влада має активізуватися з метою розвитку економічного напряму, адже за роки незалежності найбільші видатки були направлені у соціальну сферу при нехтуванні економічними питаннями. Пропонуємо не менше 25 % бюджету витрачати на цілі економічного розвитку.

Біографія автора

С.В. Повна, Чернігівський національний технологічний університет

канд. екон. наук

Посилання

Іванюта С. М. Антикризове управління : навчальний посібник / С. М. Іванюта. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 288 с.

Базилевич В. Д. Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик ; за ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання, 2007. – 703 с.

Тоффлер Э. Третья волна [Электронный ресурс] / Элвин Тоффлер. – Режим доступа : http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_Index.php.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество [Электронный ресурс] / Д. Белл. – Режим доступа : http://modernlib.ru/books/bell_daniel/gryaduschee_postindustrialnoe_obschestvo/.

Соціально-економічна безпека : навч. посіб. / [О. О. Бєляєв, Л. П. Бортнікова, В. І. Кириленко та ін.] ; за заг. ред. О. О. Бєляєва. – К. : КНЕУ, 2010. – 316 с.

Бутко М. П. Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці / М. П. Бутко. – К. : Знання України, 2005. – 476 с.

Гудим К. М. Пріоритетні форми та напрями функціонування сучасного міжнародного бізнесу / К. М. Гудим // Економіка України. – 2014. – № 6. – С. 77–84.

Олійченко І. М. Системність регіональної економічної політики в контексті сталого розвитку / І. М. Олійченко, С. В. Повна // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 2(66). – С. 158–163.

Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А. М. Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.

Надрага В. І. Соціальні видатки в контексті фінансової стабільності України / В. І. Надрага // Фінанси України. – 2014. – № 9. – С. 43–51.

Молдован О. О. Новий етап реформи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання / О. О. Молдован // Фінанси України. – 2014. – № 8. – С. 57–69.

Радіонов Ю. Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України / Ю. Д. Радіонов // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 35–53.

Гасанов С. С. Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації / С. С. Гасанов, В. О. Сизоненко // Фінанси України. – 2014. – № 5. – С. 20–28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ