ЗАКОПНИ ТЕРМОДИНАМІКИ У ДОСЛІДЖЕННІ РОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Ю.М. Коваленко Національний університет державної податкової служби України

Ключові слова:

фінансовий сектор, термодинаміка, фінансові активи, фінансові зобов’язання, нагромадження, турбулентність

Анотація

Розглянуто питання використання різних наукових напрямів на суміжжі природничих наук, що пояснюється прагненням дати характеристику сучасним процесам, що відбуваються на ринках капіталу. Досліджено можливості успішного застосування методу аналогій у фінансових процесах. Адаптовано закони термодинаміки до функціонування фінансового сектору економіки. Проаналізовано нагромадження та фінансові зобов’язання в економці України та її інституційних секторах. Розкрито сутність фінансової турбулентності. Доведено необхідність включення до парадигми дослідження сучасного фінансового сектору інституційної теорії, що дозволить забезпечити подальше взаємопроникнення наук і сприяти подальшому розвитку фінансового сектору в умовах глобальних зрушень.

Біографія автора

Ю.М. Коваленко, Національний університет державної податкової служби України

канд. екон. наук

Посилання

Горбунов Е. А. Теоретические основы финансовых транспортно-кинетических процессов а экономике : [монография] / Е. А. Горбунов. – Калуга : Манускрипт, 2005. – 126 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:/www.ukrstat.gov.ua.

Зимовець В. В. Державна фінансова політика економічного розвитку : [монографія] / В. В. Зимовець. – К. : НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2010. – 356 с.

Краузе А. Экономика как необратимая (нереверсивная) термодинамическая система [Электронный ресурс] / А. Краузе, Р. Райхлин. – Режим доступа : http://raikhlin.co.il/myrusbook/chapter14/Krause.htm.

Мандельброт Б. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах / Б. Мандельброт, Р. Л. Хадсон ; пер. с англ. – М. : Вильямс, 2006. – 400 с.

Мантенья Р. Введение в эконофизику: корреляция и сложность в финансах / Р. Мантенья, Г. Стенли ; пер. с англ. – М. : Либроком, 2009. – 195 с.

Финансовая термодинамика: новые подходы к исследованию мировой финансовой системы / Н. Г. Кузнецов, К. В. Кочмола, Ю. С. Евлахова, Н. В. Кошель // Финансовые исследования. – 2010. – № 3. – С. 3–9.

Krugman P. How Did Economists Get It So Wrong [Електронний ресурс] / P. Krugman. – Режим доступу : http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?pagewanted=all.

Lo E. Risk Management for Hedge Funds: Introduction and Overview / E. Lo // Financial Analysts Journal. – 2005. – November-December. – P. 16–33.

System of National Accounts 2008–2008 SNA [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp.

Taleb N. N. Antifragile: Things That Gain from Disorder / N. N. Taleb. – New York : Random House, 2012. – 713 р.

Wessel D. Lessons Frothed Housing Bubble [Електронний ресурс] / D. Wessel // Wall Street Journal. – 2008. – May, 28. – Режим доступу : http://online.wsj.com/article/capital.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ