ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ПУБЛІЧНОСТІ ВЛАДИ

Автор(и)

  • І.М. Олійченко Чернігівський національний технологічний університет
  • М.Ю. Дітковська Чернігівський національний технологічний університет
  • Ю.Д. Юрченко Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області

Ключові слова:

державне управління, зв’язки з громадськістю, комунікативний процес, служби зв’язків з громадськістю, публічність влади

Анотація

Проведено аналіз змісту та особливостей зв’язків з громадськістю в системі державного управління як фактора публічності влади. Досліджено нормативно-правове забезпечення інформаційної відкритості органів державної влади та використання форм і методів паблік рилейшнз у державному управлінні. Запропоновано шляхи удосконалення зв’язків з громадськістю в органах державної влади.

Біографії авторів

І.М. Олійченко, Чернігівський національний технологічний університет

д-р наук з держ. упр.

М.Ю. Дітковська, Чернігівський національний технологічний університет

канд. наук з держ. упр.

Ю.Д. Юрченко, Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області

канд. наук з держ.упр.

Посилання

Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю (паблік рилейшнз в економічній діяльності) : навч. посіб. / Білоус В. С. – К. : КНЕУ, 2005. – 275 с.

Бутко М. П. Формування інформаційного забезпечення в системі державного управління : монографія / М. П. Бутко, М. Ю. Дітковська. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 244 с.

Ібрагімова І. Паблік рилейшнз і державне управління / І. Ібрагімова // Вісник УАДУ. – 2002. – № 4. – С. 242–247.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року. Із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV. – К., 2006. – 130 с.

Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2939-17.

Про звернення громадян [Електронний ресурс] : Закон України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=393%2F96%E2%F0.

Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0.

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації [Електронний ресурс] : Закон України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=539%2F97-%E2%F0.

Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року № 3. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3-2002-%EF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-02