ОСОБЛИВОСТІ НАДХОДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Інна Хоменко Національний університет «Чернігівська політехніка» , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0839-4636
  • Людмила Волинець Національний транспортний університет , Ukraine
  • Антон Шамкало Національний університет «Чернігівська політехніка» , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-15-26

Ключові слова:

іноземні інвестиції; інвестиційна діяльність; проєкт; стартап; вільна економічна зона; офшор

Анотація

У статті визначено особливості інвестиційної діяльності та необхідність залучення суб’єктами господарювання іноземних інвестицій. Проаналізовано тенденції надходження прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну. З’ясовано, які галузі та чому залучають найбільше іноземних інвестицій та з огляду на незбалансованість структури інвестицій, визначено питому вагу цих галузей у загальній структурі економіки. Проведено аналіз діяльності українських стартапів, що залучили найбільше ПІІ в 2020 році та спрогнозовано майбутній розвиток компаній. Проаналізовано положення України серед країн світу за легкістю ведення бізнесу та визначити перешкоди, що стають на заваді підняття в рейтингу «DOING BUSINESS».

Оцінено передумови створення вільних економічних зон. Розкрито поняття «офшор» та визначено яким чином в Україні проводиться політика проти «відмиванням коштів». Визначено негативні фактори, які є чинниками погіршення інвестиційного клімату та в довгостроковій перспективі є перешкодами до зростання обсягів інвестування. Запропоновано та обґрунтовано потенційні шляхи покращення інвестиційного клімату України на основі світового досвіду.

Біографії авторів

Інна Хоменко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки

Людмила Волинець , Національний транспортний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри транспортного права та логістики

Антон Шамкало , Національний університет «Чернігівська політехніка»

молодший спеціаліст

Посилання

Хелецька А. А. Наукові підходи до визначення механізму регулювання інвестиційної діяльності. Ефективна економіка. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_2_29.

Індекси. Прямі іноземні інвестиції в Україні / Міністерство фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/2020.

Умови ведення ведення бізнесу. Україна. Dooingbusiness.org. URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/ukraine.

Удосконалення ведення статистики прямих іноземних інвестицій / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/file/download?file=FDI_pr_2020-06-26.pdf.

Центр Разумкова. Хто і як інвестує в Україну. URL: https://razumkov.org.ua/statti/khto-i-iak-investuie-v-ukrainu/

UNCTAD (preliminary estimates). URL: https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-fell-42-2020-outlook-remains-weak.

World investment report 2020. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_en.pdf.

Mind. Рейтинг українських стартапів – 2020: кому вдалося здобути найбільштй обсяг інвестицій і яким проєктам підвишити оборот допомогла саме пандемія. URL: https://mind.ua/publications/20219740-rejting-ukrayinskih-startapiv-2020-komu-vdalosya-zdobuti-najbilshij-obsyag-investicij.

John R. Suler. Psychology of the Digital Age: Humans Become Electric. Cambrige U Press. 2016.

Раманова Ю.С. Герасимчук В.Г. Механізм підвищення ефективності залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 14. С. 417-422.

Маркевич К. Л. Регулювання ПІІ в контексті національної безпеки: міжнародний досвід та висновки для України. Теоретичні і прикладні питання економіки : збірник наукових праць. 2020. № 1 (40), С. 141-153.

Манзюк О.О. Негативні наслідки діяльності офшорних зон та шляхи їх подолання в Україні. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2(15). С. 172–178.

Gabriel Zucman. The Hidden Wealth of Nations one. A Century of Offshore Finance. University of Chicago Press. 2015. 200 р.

International Consortium of Investatigative Journalists. The Panama Papers. Exposing the Rogue Offshore Finance Industry. URL: https://www.icij.org/investigations/panama-papers/

Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету. URL: https://www.dw.com/uk/вільна-економічна-зона-на-донбасі-чорна-діра-бюджету/a-55322071

Чуницька І. І. Інвестиційний клімат України: сутність, проблеми та шляхи їх вирішення. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3(14). С. 111-117.

Хоменко І. О., Волинець Л. М., Чубикіна А. О. Стратегічні засади інвестування в людський капітал для забезпечення розвитку національної економіки України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 1 (21). С. 38-45.

Хоменко І.О. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів. Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. наук. праць. 2009. № 35. С. 115-119.

Хоменко І. О., Каштальян О. О. Особливості становлення, впровадження та розвитку стартапів. Юність науки – 2020: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Чернігів, 23-24 квітня 2020 р.). Чернігів : ЧНТУ, 2020. С. 39-41.

Кичко І. І., Савченко В. Ф. Стратегічні орієнтири інвестиційно-інноваційного розвитку в Україні. Здобутки і проблеми євроінтеграційних зрушень в Україні на сучасному етапі : монографія / за заг. ред. В. Ф. Савченка, Л. М. Мекшун. Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 8–29.

Кичко, І. І. Перспективи реалізації моделі венчурного інвестування в Україні / І. І. Кичко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2016. – № 3 (7). – C. 171-177.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ