КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛ-ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-45-53

Ключові слова:

навчання та розвиток персоналу; корпоративна освіта; бізнес; цифровізація; діджитал-трансформація; методи навчання; тренди ринку освітніх послуг

Анотація

У статті проаналізовано логічну послідовність впровадження цифрових технологій у бізнес-процеси компаній та виявлено вплив еволюційного ланцюга «діджитизація – діджиталізація – діджитал-трансформація» на появу нових викликів у сфері корпоративної освіти. Обґрунтовано принципи формування сучасної моделі корпоративної освіти та критерії вибору інноваційних форм навчання персоналу відповідно до вимог цифрового середовища з урахуванням стрімкого розвитку ринку освітніх послуг під час глобальної пандемії COVID-19.

Біографії авторів

Людмила Ремньова , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедрою управління персоналом та економіки праці

Тетяна Забаштанська , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики

Посилання

Багацька К., Гейдор А. Бізнес-процеси в умовах диджиталізації економіки. Вісник КНТЕУ. 2019. №5. С. 23-32. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2019/05/5.pdf.

Верба В. А. Передумови, драйвери та наслідки цифрової трансформації бізнесу. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (19–20 квіт. 2018 р.). Київ : КНЕУ, 2018. С. 491-496.

Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Диджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 33-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7.

Грибіненко О. М. Диджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації. Міжнародні відносини. Серія. Економічні науки. 2018. № 16. URL: http://journals.iir.kiev.ua/ index.php/ec_n/article/view/3523/3197.

Данилевич Н. С., Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Касяненко Я. А. Діджиталізація HR-процесів у сучасних реаліях. Галицький економічний вісник. 2020. № 3(64). С. 147-156. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu.

Диба М. І., Гернего Ю. О. Диджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні. Фінанси України. 2018. № 7. С. 50-63. URL: http://finukr.org.ua/docs/ FU_18_07_050_uk.pdf.

Молоткова Н. В., Хазанова Д. Л. Диджитализированное управление персоналом: понятие, перспективы развития. Креативная экономика. 2018. Т. 12, № 11. С. 1865-1878. URL: https://www.researchgate.net/publication/336212122_Didzitalizirovannoe_upravlenie_personalom_ponatie_perspektivy_razvitia.

Наторіна А. О. Digital-трансформація діяльності підприємств. Економіка та держава. 2017. № 4. С. 90-93. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/ 4_2017/20.pdf.

Ремньова Л.М. Основні виклики та детермінанти нової моделі управління персоналом у VUCA-світі. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3 (19). С. 99-105. URL: https://ppeu.stu.cn.ua/articles.

Семилітко Д. Диджиталізація в дії: як цифрова трансформація бізнесу впливає на успіх компанії. Аудитор України. 2019. № 5. С. 76-79.

Словник “IT Glossary”. URL: https://www.gartner.com/it-glossary/digitization.

Стратегія розвитку “Індустрія 4.0” / Асоціація підприємств промислової автоматизації України. Грудень 2019. 78 c. URL: https://appau.org.ua/en/ category/pubs.

Тетерятник Б. С. Диджитизация и диджитализация в контексте виртуализации хозяйственной деятельности. Научный вестник МГУ. 2017. № 29(2). C. 21-23.

Ферчук О. Топ-менеджер EVO: цифрова трансформація – завдання №1 для українського бізнесу. URL: https://rau.ua/novyni/top-menedzher-evo.

Cabolis Chr. In Anticipation of the 2019 IMD world competitiveness Yearbook. IMD world competitiveness center. May 2019. URL: https://www.imd.org/contentassets/ 0b8ed32e71b249ea9b79c19ad785541c/com_may_2019.pdf.

Digitization, digitalization and digital transformation: the differences. I-scoop. URL: https://www.i-scoop.eu/digitization-digitalization-digital-transformation-disruption.

World Competitiveness Rankings 2020 Results. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ