ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-54-62

Ключові слова:

циркулярна економіка; лінійна економіка; сталий розвиток; бізнес-моделі; ресурсоефективність; декаплінг; сценарії розвитку

Анотація

Циркулярна економіка у країнах Європи визнана як базис стратегії сталого зростання та закріплена у Плані дій ЄС щодо переходу до циркулярної економіки. У межах нинішньої економічної моделі лінійного виробництва і споживання лише невелика частка відходів, що утворюються, повторно використовується, переробляється або продається як вторинні матеріали. Альтернативою цій моделі є циркулярна економіка. Вона спрямована на те, щоб утримувати продукти й матеріали в ланцюгу створення вартості протягом більш тривалого проміжку часу й відновлювати сировинні ресурси після закінчення терміну служби продуктів для їх подальшого використання. Розширення масштабів циркулярної економіки України потребує комплексної системної перебудови, починаючи з законодавчої бази, впровадження інноваційних технологій, фінансування та форм ведення бізнесу, закінчуючи формуванням свідомості суспільства, підготовки людей до того, щоб змінити свої звички на шляху до ширшого використання сталих продуктів та створення нових шляхів взаємодії виробників та споживачів.

Біографії авторів

Жанна Дерій , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки

Наталія Бутенко , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Тетяна Зосименко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Валовий внутрішній продукт у 2010–2018 рр. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/gdp2010-2018.pdf.

Варфоломєєв М. О., Чуріканова О. Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7929.

Війкман А., Сконберг К. Циркулярна економіка та переваги для суспільства. Явні переможці в області робочих місць та клімату в економіці, заснованій на відновлюваній енергії та ресурсоефективності. URL: http://www.clubofrome.org.ua/wp-content/uploads/2017/08/The-Circular-Economy-CoR_UA-2.pdf.

Дерій Ж. В., Вінниченко К. О. Інструменти екологічної політики при вирішенні проблем раціонального використання земельних ресурсів. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4 (16). С. 7-15.

Дерій Ж. В., Зосименко Т. І., Шадура-Никипорець Н. Т. Імплементація сталого розвитку як ключовий принцип галузевого співробітництва Україна- ЄС. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 4 (20). С. 9-18.

Зварич І. Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства. Світ фінансів. 2016. Вип. 4 (49). С. 148−155.

Зварич І. Я. Парадигма глобальної інклюзивної циркулярної економіки : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / ТНЕУ. Тернопіль, 2019. 512 с.

Кичко І. І. Особисті потреби: регуляторні механізми формування та забезпечення. Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. 258 с.

Мірошниченко С. Економіка замкненого циклу як запорука сталого розвитку світової спільноти. URL: https://www.gurt.org.ua/articles/30308.

Руда М. В., Мирка Я. В. Циркулярні бізнес-моделі в Україні. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/jun/21886/st12.pdf.

Тимошенко І. П., Дронова О. Л. Циркулярна економіка для умов України. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 9. С. 120-127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_9_18.

Advancing Sustainable Materials Management: 2015 Fact Sheet. URL: https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-07/documents/2015_smm_msw_factsheet_07242018_fnl_508_002.pdf.

Derii Zh. Households role in the circular economy. Problems and prospects of economics and management. 2017. № 3(11). Рp. 39-45.

Official website of Ellen MacArthur. URL: https://www.ellenmacarthur.com.

The Circularity Gap Reform 2020. URL: https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-andevents/all-news/2019-circularity-gap-report-reveals-world-only-9-circular-and-trend-negative.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ