ВПЛИВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Й ОПОДАТКУВАННЯ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-82-90

Ключові слова:

економіка; ВВП; бухгалтерський облік; складання фінансової звітності; МСФЗ; податкова система; оподаткування; податки; Україна; ОАЕ

Анотація

У статті визначено місце, яке посідає Україна та Об’єднані Арабські Емірати у світовій економіці у 2019 році відповідно до класифікації країн за методикою Світового банку, проаналізовано основні показники економічного розвитку за 2019 рік, здійснено аналіз структури ВВП в ОАЕ та в Україні. Також побудовано графіки річного ВВП на душу населення в досліджуваних країнах протягом 2005-2019 рр. Спираючись на законодавчі документи досліджуваних країн, встановлено наявні стандарти у сфері ведення бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності й необхідність їх застосування для різних суб’єктів господарської діяльності. При цьому визначено головні органи, що регулюють питання, пов’язані з бухобліком, та розкрито їхню функціональну спрямованість. Розглянуто механізм податкової системи як України, так і Об’єднаних Арабських Еміратів, і відповідну нормативно-правову базу, яка регламентує оподаткування. Визначено вплив бухгалтерського обліку й оподаткування на економіку аналізованих держав.

Біографії авторів

Тетяна Гоголь , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Владислава Пономаренко , Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Посилання

World Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators.

World Development Indicators: Structure of output. URL: http://wdi.worldbank.org/table/4.2.

Податковий кодекс України : Кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text.

Federal Law No. 2 of 2015 on Commercial Companies (2015, July 1). URL: http://rakez.com/Portals/0/Download/UAE-Rules-and-Regulations/Federal-Law-No-2-of-2015-on-Commercial-Companies.pdf.

Federal Law No. 7 of 2017 on Excise Tax (2017, October 1). URL: https://www.mof.gov.ae/ en/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/Federal%20Decree-Law%20No.7%20of%202017%20on%20Excise%20Tax.pdf.

Federal Law No. 8 of 2017 on VAT (2018, January 1). URL: https://www.mof.gov.ae/ en/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/VAT%20Decree-Law%20No.%20(8)%20of%202017%20-%20English.pdf.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text.

Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-%D0%BF#Text.

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року № 373 : Постанова Правління Національного банку України від 18 серпня 2015 р. № 540. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0540500-15#Text.

Про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал : Угода між Урядом України і Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів від 22 січня 2003 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784_003#Text.

IFRS application around the world. Jurisdictional profile: Ukraine. URL: https://www.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/jurisdiction-profiles/ukraine-ifrs-profile.pdf.

IFRS application around the world. Jurisdictional profile: United Arab Emirates. URL: https://www.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/jurisdiction-profiles/united-arab-emirates-ifrs-profile.pdf.

About Accountants & Auditors Association. URL: http://aaa4uae.ae/?page_id=474.

Вихід на ринок Об'єднаних Арабських Еміратів. URL: https://uae.mfa.gov.ua/ spivrobitnictvo/vihid-na-rinok-obyednanih-arabskih-emirativ.

World Bank Group (2019). Paying Taxes 2019. URL: https://www.doingbusiness.org/ content/dam/doingBusiness/media/Special-Reports/PwC---Paying-Taxes-2019---Smaller-19112018.pdf.

Economy Profile Ukraine. Doing Business 2020 (2018). URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf.

Economy Profile United Arab Emirates. Doing Business 2020 (2018). URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/united-arab-emirates/ARE.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ