ДО ПИТАННЯ ДОМІНАНТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВІДНОСИН У ЛАНЦЮГУ «ФІНАНСОВА СИСТЕМА – ФІНАНСОВИЙ РИНОК – ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-111-116

Ключові слова:

: ланки; відносини; взаємозв’язок; фінансова система; фінансовий ринок; фінансове посередництво; потенціал, синергійний ефект

Анотація

У статті досліджено питання відсутності належної реалізації взаємозв’язку між окремими структурними ланками ланцюга «фінансова система ‑ фінансовий ринок ‑ фінансове посередництво», що призводить до втрати його продуктивного потенціалу при вирішенні проблем соціально-економічного поступу. Наголошено на першочерговому з’ясуванні домінант на рівні концептуальної трансформації відносин у зазначеному ланцюгу крізь призму причинно-наслідкових зв’язків. Виокремлено ключові домінанти зазначеної трансформації, серед яких: 1) вищий рівень зрілості сутнісного наповнення; 2) обґрунтованість обраних стратегічних пріоритетів і цілей та їх екстраполяція на рівень кожної ланки; 3) закономірності розвитку цифрової економіки.

Біографії авторів

Світлана Онишко , Університет державної фіскальної служби України

доктор економічних наук, професор

Тетяна Венгуренко , Університет державної фіскальної служби України

cтарший викладач

Посилання

Evi Bodie, Robert Merlon. Finance. Prentice Hall, а PEC, 2000. 584 р.

Коваленко Ю. М. Фінансова система та фінансовий сектор. Фінанси України. 2011. № 4. С. 87.

Пантєлєєва Н. М. Цифрова конвергенція ринку фінансових послуг. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 жовтня 2019 р. Полтава : ПолтНТУ, 2019. С. 19-22.

Tufano P. Financial Innovation: Handbook of the Economics of Finance (Volume la: Cоrporate Finance). Handbook of the Economics of Finance / G. Constantinides, M. Harris and R. Stulz (eds.). Amsterdam : Elsevier. 2003. Vol. 1, Part 1. Pр. 307-336.

В Києві презентували дослідження «Digital Transformation Readiness». URL: https//www.imena.ua/blog.

Онищенко В. О., Черв’як А. В. Вплив діджиталізації на рівень розвитку економіки. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 жовтня 2019 р. Полтава : ПолтНТУ, 2019. С. 10-12.

Goldsmith R. Structure and Development as a Subject for International Comparative Study. The Comparative Study of Economic Growth and Structure. 1959. URL: http//www.nber.org/books/ unkn59-1.

Levine R. Financial Development and Economic Growth: Yiews and Agenda. Journal of Economic Literature. June 1997. Vol. XXXV. Pр. 688-726.

Ковернінська Ю. В., Онишко С. В., Паєнтко Т. В. Фінансове посередництво : навчальний посібник. Ірпінь : УДФСУ, 2020. 238 с.

Стеценко Б. С. Інституціоналізація фінансової інфраструктури економіки знань : автореф. … д-ра екон. наук / Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ, 2020. 39 с.

Агошкова Е., Ахлибининский Б. Эволюция понятия системы. Вопросы философии. 1998. № 7. С. 170-179.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ