КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-127-133

Ключові слова:

фінансові ризики; управління фінансовими ризиками; форми управління фінансовими ризиками; модель управління фінансовими ризиками; мінімізація ризиків

Анотація

У статті досліджено кризові умови, у яких опинились вітчизняні промислові підприємства. Аргументовано необхідність здійснення ефективного управління фінансовими ризиками в умовах нестаціонарної економіки України. Сформульовано сутність процесу управління та його складових. Наголошено на тому, що спектр необхідних управлінських рішень у сфері ризик-менеджменту значним чином визначається циклічністю розвитку промислових підприємств, тривалістю життєвого циклу галузі / підприємства / технологій та обладнання / продукції, що виготовляється, а також стадіями циклів, на яких перебуває досліджуване підприємство. Доведено доцільність побудови моделі управління фінансовими ризиками, яка може базуватись на одній із трьох форм ризик-менеджменту, що можуть бути представлені зовнішнім, внутрішнім або комбінованим управлінням. Розроблено та представлено узагальнену схему моделі управління фінансовими ризиками промислового підприємства, яка враховує ризикоформуючі фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, включає суб’єкт і об’єкт управління, ґрунтується на цілях і задачах управління. Обґрунтовано необхідність врахування наявних нормативно-правових, кадрових, фінансових та інших обмежень, які знатні посилити негативний вплив фінансових ризиків на процеси функціонування і розвитку підприємств та підвищити ймовірність отримання додаткових збитків.

Біографія автора

Олена Шишкіна , Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Braunerhjelm P., Feldman M. Cluster Genesis: Technology Based Industrial Development. Oxford: Oxford University Press, 2006. 353 р.

Drucker P. F., Maciariello J. A. Management: tasks, responsibilities, practices. Revised edition. HarperCollins Publishers, 2008. 573 p.

Бадалова А. Г. Управление рисками производственных систем: теория, методология, механизмы реализации. Москва : ИЦ МГТУ “Станкин”, “Янус - К”, 2006. 328 с.

Бадалова А. Г., Пантелеев А. В. Промышленный риск-менеджмент. Москва : Издательство «Доброе слово», 2018. 288 с.

Балдин К. В., Воробьев С. Н. Риск-менеджмент : учеб. пособие. Москва : Гардарики, 2012. 285 с.

Куницына Н.Н. Экономическая динамика и риски. Москва : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающий предприятий», 2002. 288 с.

Проскура В. Ф., Білак Р. Г. Методологічні підходи до управління ризиками. : збірник наукових праць. Мукачево, 2017. № 9. С. 599–607.

Тепман Л. Н. Управление рисками : учеб. пособие. Москва : АНКИЛ, 2011. 352 с.

Шишкіна О. В. Ідентифікація та експрес-оцінка фінансових ризиків промислових підприємств. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. № 4. С. 238-246. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vcndtue_2014_4_37.pdf.

Шишкіна О. В. Механізм управління фінансовими ризиками промислових підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2020. 318 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ