ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-134-142

Ключові слова:

: Звіт про управління; екологічна відповідальність; соціальна відповідальність; ESG-звітність; інтегрована звітність; управлінський облік; управлінські рішення

Анотація

У статті здійснено огляд особливостей формування Звіту про управління. Визначено сутність Звіту про управління, наведено його характеристику в порівнянні з традиційною фінансовою звітністю, окреслено переваги та недоліки. Розглянуто Звіти про управління кількох українських компаній та визначено сильні та слабкі сторони сформованих звітів. Наведено пропозиції стосовно розкриття у Звіті про управління інформації щодо соціальних та екологічних аспектів діяльності підприємства.

Біографії авторів

Катерина Гнедіна , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Павло Нагорний , Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувач вищої освіти

Посилання

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 40. Ст. 365.

Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління : Наказ Міністерства фінансів України від 7 грудня 2018 р. № 982. Баланс. 2019. № 12-13. С. 10.

Свірко С. В., Баришнікова О. М. Звітність сталого розвитку як засіб відображення стану економіко-екологічної безпеки підприємства. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2015. № 3 (33). С. 309-325.

Безверхий К. В. Порівняння елементів структури інтегрованої звітності та звіту про управління. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : зб. наук. пр. 2019. № 1-2. С. 24-31.

Гнедіна К. В., Роднєв Д. В. Звіт про управління: сутність та особливості формування. Сучасні світові тенденції розвитку інформаційних технологій, економіки і права : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. ЧІІБІП МНТУ ім. акад. Ю. Бугая (Чернігів, 18 квітня). Чернігів, 2019. С. 79-82.

Жиглей І. В. Звіт з управління – складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності? Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2019. № 42. С. 18-24.

Ковальова Т. В. Організаційні аспекти формування звіту про управління. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2019. № 57. С. 57-65.

IFRS Practice Statement 1 Management Commentary. A framework for presentation. URL: http://eifrs.ifrs.org/eifrs/bnstandards/en/PS01.pdf.

Звіт про управління за 2019 рік ПАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т. – Прилуки». Офіційний сайт компанії ПАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т. – Прилуки». URL: http://www.bat.ua/group/sites/bat_alajqw.nsf/vwPagesWebLive/DOAKXLAQ/$FILE/medMDBPYGGY.pdf?openelement.

Звіт про управління за 2019 рік СП «Полтавська газонафтова компанія». Офіційний сайт компанії СП «Полтавська газонафтова компанія». URL: http://www.ppc.net.ua/wp-content/uploads/2020/05/Report_2020-2-rev.pdf.

Звіт про управління за 2019 рік ПАТ ЕК «Чернівціобленерго». Офіційний сайт компанії ПАТ ЕК «Чернівціобленерго». URL: http://www.oblenergo.cv.ua/d/ifile.php?i=1180.

Звіт про управління за 2019 рік ПАТ «Запоріжжяобленерго». Офіційний сайт компанії ПАТ «Запоріжжяобленерго». URL: https://www.zoe.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/звіт-з-управління-2019-на-сайт.pdf.

Звіт про управління за 2019 рік ПрАТ «Укргідроенерго». Офіційний сайт компанії ПрАТ «Укргідроенерго». URL: https://www.uhe.gov.ua/sites/default/files/public_awareness/2020-08/UGE_19_ua_web_s_0.pdf.

Звіт про управління за 2019 рік КП «Тернопільводоканал». Офіційний сайт компанії КП «Тернопільводоканал». URL: https://www.vodokanal.te.ua/pro-nas/economochni-pokazniki/zvity-kerivnyka/item/1815-zvit-pro-upravlinnia-2019.

Полякова О. М., Кас П. Ю. Особливості формування і розвитку соціальної відповідальності підприємств в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. № 32. С. 284–289.

Білявський Г. О., Фурдуй Р. С., Костіков І. Ю. Основи екології : підручник. 3-тє вид. Київ : Либідь, 2006. 408 с.

Грішнова О. А., Брінцева О. Г. Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств. Вісник Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. 2013. № 10 (151). С. 12–18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ