АНАЛІЗ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-151-158

Ключові слова:

: охорона здоров’я; система; фінансування; система фінансування охорони здоров’я

Анотація

У статті досліджено поточну систему фінансування охорони здоров’я в Україні та її основних учасників. Систематизовано перелік нормативно-правових актів, які створюють політико-правову основу для формування механізмів фінансування охорони здоров’я. Особливу увагу приділено програмі медичних гарантій, сутність якої полягає в тому, що держава гарантує надання медичних послуг та лікарських засобів пацієнтам. Оплата послуг закладу охорони здоров’я відбувається у разі виконання таких умов: укладений договір між закладом охорони здоров’я та Національною службою охорони здоров’я України. Проте питання фінансування залишається відкритим, оскільки держава неспроможна забезпечити повністю безоплатне надання медичних послуг. Запропоновано умови та кроки залучення страхових компаній у систему фінансування охорони здоров’я України.

Біографія автора

Наталія Філіпова , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій

Посилання

Сіташ Т. Медичне страхування та фінансове забезпечення охорони здоров’я: вітчизняний та зарубіжний досвід. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2014. № 10. С. 149-162. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nv_2014_10_16.

Клименко М. О. Світовий досвід організації фінансування у сфері медичного обслуговування. Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 1: Економіка і управління. 2017. № 1. С. 104-112.

Бондар А. В. Фінансування галузі охорони здоров’я в Україні та у зарубіжних країнах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 720 «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». С. 357-364. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14009/1/55_357-364_Vis_720_Menegment.pdf.

Зеленевич В. О., Кузьмін А. І. Зарубіжний досвід фінансування охорони здоров’я. XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція «ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION». URL: http://intkonf.org/zelenevich-vo-ktn-kuzmin-ai-zarubizhniy-dosvid-finansuvannya-ohoroni-zdorovya.

Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016–2019. Спільний звіт ВООЗ та Світового банку. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/ 425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf.

Васкес Абанто Х. Э. Здравоохранение и вопросы его финансирования. Газета «Новости медицины и формации». 2014. № 3(487). URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/37965.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19 жовтня 2017 року № 2168-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text.

Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування : Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-2017-%D0%BF#n10.

Вимоги ПМГ 2020. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://nszu.gov.ua/likar-2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ