ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-29-36

Ключові слова:

корупція; антикорупційна політика; запобігання корупції; державне управління; економічна безпека

Анотація

У статті проаналізовано сучасні тенденції антикорупційної політики України. Досліджено сутність поняття «корупція» з погляду соціального, політико-економічного, кримінально-правового та кримінологічного вимірів.
Визначено, що залежно від методологічних підходів корупція у вузькому значенні означає можливість одержання власної вигоди у сфері управлінської діяльності, у широкому – загальний результат деформаційних проявів у сфері публічного управління. Виділено ряд заходів антикорупційного характеру в контексті забезпечення економічної безпеки держави, за такими напрямами: превентивний, правовий, соціально-економічний, організаційно управлінський, адаптаційний, напрям забезпечення прозорості та гласності. Проаналізовано тенденції зміни Індексу сприйняття корупції в Україні та рейтинг зарубіжних країн за цим індексом. Визначено пріоритети щодо боротьби з корупцією в Україні з метою забезпечення економічної безпеки.

Біографії авторів

Ольга Попело, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту та державної служби

Наталія Іванова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри підприємництва і торгівлі

Посилання

Антонова Л. В. Корупція як чинник загрози національній безпеці / Антонова Л. В., Абдуллаєв Вагіф Ахмед Огли // Публічне управління та регіональний розвиток. – 2021. – № 12. – С. 336-365.

Важелі активізації інноваційного розвитку економіки: досвід країн ЄС та вітчизняні реалії / М. П. Бутко, О. В. Попело, С. В. Повна, Г. М. Самійленко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 3 (19). – С. 9-20.

Індекс сприйняття корупції-2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cpi.tiukraine.org/#.

Мартинов Д. Ю. Феномен корупції в системі публічного управління: теоретичні аспекти наукового дискурсу [Електронний ресурс] / Д. Ю. Мартинов, Н. І. Обушна // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2020. – № 8. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2020/102.pdf.

Мельник О. Г. Міжнародний досвід запобігання та протидії корупції як вектор формування національної антикорупційної політики в Україні / О. Г. Мельник // Юридичний науковий електронний журнал. – 2021. – № 2. – С. 32-35.

Новак А. М. Тенденції розвитку національної антикорупційної політики: державно-управлінський аспект / А. М. Новак // Публічне адміністрування: теорія та практика. – 2016. – Вип. 2(16). – С. 1-10.

Октисюк Ж. С. Запобігання корупції на державній службі: сучасний стан та проблеми / Ж. С. Октисюк, Н. П. Кризина // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 8. – С. 113-119.

Пацкан В. В. Інституціональні основи антикорупційної політики як складової детінізації економіки / В. В. Пацкан // Економіка та держава. – 2021. – № 3. – С. 4-13.

Прокопів Б. Стан та шляхи вдосконалення реалізації антикорупційної політики України / Б. Прокопів // Актуальні проблеми правознавства. – 2019. – Вип. 1 (17). – С. 152-156.

Скобіна І. І. Організаційно-правові засади запобігання корупції в державному управлінні / І. І. Скобіна, К. В. Дубич // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 8. – С. 120-126.

Тульчинська С. О. Місце України за міжнародними рейтингами конкурентоспроможності / С. О. Тульчинська // Формування ринкових відносин в України. – 2008. – Вип. 8 (87). – С. 30-34.

Тульчинська С. О. Стратегія інноваційного розвитку регіонів України [Електронний ресурс] / С. О. Тульчинська // Ефективна економіка. – 2011. – Вип. 11. – Режим доступу: http//www.economy.nayka.com.ua.

Тульчинська С. О. Інвестування як елемент реалізації стратегії розвитку національної економіки / С. О. Тульчинська, М. О. Змієнко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2011. – Вип. 29. – С. 182-186.

Popelo O. Framework for regional development regulation in EU integration context / O. Popelo // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. – 2019. – № 1(7). – C. 41–50.

Popelo O. Institutional framework for regional development regulation / O. Popelo // Problems and prospects of economics and management. – 2019. – Vol. 4(20). – Pp. 298-311.

Ivanova N. The economic essence and importance of the infrastructure system as the dominant regional development / N. Ivanova // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. – 2019. – Том 30 (69), № 3. – C. 108-115.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ