ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Людмила Вербівська Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2768-9157

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-54-63

Ключові слова:

бізнес; система електронного бізнесу; функція; принцип; система; цифровізація

Анотація

У статті проведено дослідження теоретико-методологічних положень функціонування та розвитку системи
електронного бізнесу. Зокрема, враховуючи сутність цієї системи, особливості її функціонування в національній
економіки, було визначено передумови її формування та трансформації. Також виокремлено та детально проаналізовано основні функції такої системи, до складу яких віднесено такі: ринкова, розвитку, інноваційна та соціально. Значна увага була приділена розгляду принципів діяльності окресленої системи, які були поділені на три групи: формування, функціонування та розвитку, розглянуто їх особливості.

Біографія автора

Людмила Вербівська, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Посилання

Абрамова А. С. Дослідження розвитку Fintech: кейс для країн східної Європи / А. С. Абрамова, А. В. Жаворонок, М. П. Федишин // Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. – 2020. – Вип. 1-2. – С. 8-25. DOI: https://doi.org/10.33244/2617-5940.1-2.2020.8-25.

Вербівська Л. Концептуальні засади обґрунтування сутності електронного бізнесу / Л. Вербівська // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 2(26). – С. 57-64.

Голіонко Н. Г. Проблеми і перспективи розвитку е-бізнесу на вітчизняних підприємствах / Н. Г. Голіонко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. – Маріуполь, 2013. – Вип. 1, т. 2. – С. 335–339.

Дзюбіна А. В. Диференціація основних складових електронного бізнесу [Електронний ресурс] / А. В. Дзюбіна, К. О. Копець, Г. Р. Дзюбіна // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. – 2018. – № 897, вип. 2. – С. 16-19. – Режим доступу: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2018/dec/15203/

visnyk2018-16-19.pdf.

Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія / М. В. Дубина. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 668 с.

Дубина М. Розвиток e-banking: світовий та вітчизняний досвід / М. Дубина, О. Шеремет // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 2 (18). – С. 154-162.

Євтушенко Д. Д. Електронний бізнес, електронна комерція, інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять / Д. Д. Євтушенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 8. – С. 184–188.

Єремеєва Н. С. Особливості електронного бізнесу на ринку ветеринарних препаратів / Н. С. Єремеєва, О. В. Зозульов // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2017. – № 14. – С. 299–306.

Жаворонок А. В. Трансформація банківських продуктів і послуг у сучасних умовах / А. В. Жаворонок, М. П. Федишин, Н. О. Ковальчук // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. – № 2 (18). – С. 202-215. DOI: http://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-2(18)-202-215.

Зайцева О. О. Електронний бізнес : навчальний посібник / О. О. Зайцева, І. М. Болотинюк ; за наук. ред. Н. В. Морзе. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. – 264 с.

Малініна Н. М. Оподаткування електронного бізнесу в Україні: сучасні реалії та перспективи / Н. М. Малініна // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2016. – Т. 21, вип. 71(49). – С. 152-155.

Маловичко С. В. До питання про дефініцію електронного бізнесу / С. В. Маловичко // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 33-37.

Марченко В. М. Структура електронного бізнесу / В. М. Марченко, Д. С. Галай // Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. – 2016. – Вип. 5 (05). – С. 116-119.

Орлик О. В. Інформаційні технології забезпечення безпеки електронного бізнесу / О. В. Орлик // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (Одеса, 21 жовтня 2016 р.). – Одеса : ОДУВС, 2016. – С. 167–169.

Піддубна Л. В. Діловодство як складова інфраструктури електронного бізнесу / Л. В. Піддубна // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 268-273.

Пілевич Д. С. Теоретичне підґрунтя розвитку електронного бізнесу / Д. С. Пілевич // Бізнес Інформ. – 2019. – № 5. – С. 67-72.

Попова М. І. Електронний бізнес в Україні / М. І. Попова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2004. – Вип. 6. – С. 349-351.

Ситник І. П. Системи електронного документообігу в електронному бізнесі / І. П. Ситник, А. І. Мельниченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. – Вип. 4. – С. 174-178.

Скіцько В. І. Електронна логістика як складова сучасного бізнесу / В. І. Скіцько // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 309-314.

Тополевський Р. Б. Правові засади ведення електронного бізнесу в Україні у контексті юридичної футурології / Р. Б. Тополевський, А. В. Дзюбіна, К. О. Дзюбіна // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 2. – С. 44–47.

Хижняк О. С. Недоліки електронного бізнесу в Україні і шляхи їх усунення / О. С. Хижняк // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – Вип. 16, ч. 1. – С. 90-94.

Шкарлет С. М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України / С. М. Шкарлет, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 208 с.

Shkarlet S. M. Peculiarities of system approach use to cognition of economic phenomena / S. M. Shkarlet, О. І. Gonta, M. V. Dubyna // Scientific bulletin of Polissia. – 2016. – № 4 (8), р. 1. – Pр. 9-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ