ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗРОБЛЕНОЇ МЕТОДИКИ

Автор(и)

  • Костянтин Безверхий Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8785-1147
  • Євгенія Поліщук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6133-910X

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-91-109

Ключові слова:

оцінка; міжнародна технічна допомога; малий та середній бізнес; ефективність

Анотація

У статті розглянуто оцінку ефективності реалізації програм міжнародної технічної допомоги малому та середньому бізнесу за допомогою розробленої методики. Розроблена методика оцінки ефективності програм міжнародної технічної допомоги малому та середньому бізнесу в Україні в контексті розвитку регіону рекомендована для використання у своїй діяльності для Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України, а також будуть корисні для використання науковій спільноті. Наведені рекомендації нададуть можливість проведення оцінки ефективності програм міжнародної технічної допомоги малому та середньому бізнесу в Україні, які на сьогодні не було затребувано, проте вони виведуть на якісно новий рівень процес визначення ефективності програм міжнародної технічної допомоги малому та середньому бізнесу в Україні в контексті розвитку регіону.

Біографії авторів

Костянтин Безверхий, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент фінансового аналізу та аудиту

Євгенія Поліщук, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

Посилання

Названо найбільших донорів України: МЕРТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-nazvano-krupnejshix-donorov-ukrainy-mert.

Гудзь Ю. Ф. Міжнародна допомога та її вплив на підприємницьке середовище в Україні / Ю. Ф. Гудзь // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 5. – С. 34-36.

Луценко А. О. Використання міжнародної технічної допомоги малими та середніми підприємствами при виході на ринки ЄС / А. О. Луценко, Т. В. Данько // Вісник Нац. техн. ун-ту «ХПІ» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – 2015. – № 54 (1163). – С. 27-32.

Котенко Т. М. Міжнародна технічна допомога як спосіб підтримки малого та середнього бізнесу в України [Електронний ресурс] / Т. М. Котенко // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 10 листопада 2017 р. К. : КНЕУ, 2017. – С. 192–197. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/23210.

Solomon G. T. Survival of the fittest: Technical assistance, survival and growth of small businesses and implications for public policy / G. T. Solomon, A. Bryant, K. May, V. Perry // Technovation. – 2013. – № 33(8-9). – Рp. 292-301.

Моніторинг проєктів міжнародної технічної допомоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mof.gov.ua/uk/monitoring_of_international_technical_assistance_projects-422.

Перелік діючих проєктів (програм) МТД, бенефіціаром/реципієнтом яких є Мінрегіон [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjK0casw5HxAhXVFXcKHfgZBggQFjACegQIAhAE&url=https%3A%2F%2Fwww.minregion.gov.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F03%2Fperelikdiyuchyh-proyektiv-mtd.docx&usg=AOvVaw0EtBDyt_JgprFv-8SzyJC2.

Перелік проектів міжнародної допомоги Україні, що зареєстровані в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=a914d7c8-1296-4378-ab13-e4d41f35c79a.

Про надання фінансової державної підтримки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету

Міністрів України від 24.01.2020 р. № 28. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2020-%D0%BF#Text.

Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://5-7-9.gov.ua.

Україна покращила свою позицію в рейтингу «Глобальний інноваційний індекс 2020»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=edf58f89-c170-4be0-8fc7%205e7452893639title=UkrainaPokraschilaSvoiuPozitsiiu

VReitinguglobalniiInnovatsiiniiIndeks2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА