ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ ЕКСПОРТНОГО МАРКЕТИНГУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-132-139

Ключові слова:

експортний маркетинг; комплекс експортного маркетингу; комплекс експортного маркетингу аграрних підприємств, «4Р»

Анотація

У статті досліджено елементи комплексу експортного маркетингу та адаптовано їх для аграрних підприємств. Виокремлено фактори впливу на іноземних споживачів, зокрема мова, релігія, цінності, політика, закони.
Запропоновано концептуальну схему комплексу експортного маркетингу аграрних підприємств, з конкретизацією вказаних елементів та факторів. Виділено етапи реалізації комплексу експортного маркетингу, які забезпечать ефективне його функціонування. Обґрунтовано впровадження комплексу експортного маркетингу на основі запропонованої концептуальної схеми, що дозволить вітчизняним аграрним підприємствам зміцнити свої позиції на зарубіжних ринках та збільшити обсяги експорту продукції.

Біографія автора

Люба Турчин, Західноукраїнський національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі

Посилання

Белевят О. А. Наукові основи формування системи маркетингу в сільськогосподарських підприємствах / О. А. Белевят, М. П. Сахацький, Г. М. Запша // Економіка харчової промисловості. – 2009. – № 1. – С. 31–34.

Воронецька І. С. Особливості функціонування маркетингу в агропромисловому виробництві / І. С. Воронецька // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 2 (53), т. 3. – С. 93–98.

Бурова О. М. Особливості процесу формування системи агромаркетингу на підприємствах АПК / О. М. Бурова // Таврійський науковий вісник. – 2015. – № 78. – C. 196–201.

McCarthy E.J. Basic Marketing: a Managerial Approach. Richard D. [Electronic resource]. – Irwin, Homewood, Illinois, 1960. – 694 р. – Access mode: http://www.goodreads.com/book/show/4522639-basic-marketing.

Основы маркетинга: пер. с англ. / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг. – М. : Вильямс», 2001. – 944 с.

Балабанова Л. В. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств / Л. В. Балабанова. – Донецьк : Вид-во Дон. ДУЕТ, 2009. – 246 с.

Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С. В. Близнюк. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Політехніка, 2004. – 400 с.

Дмитрук М. М. Стратегічний маркетинг: теоретичні основи та оцінка імплементації в діяльності вітчизняних підприємств / М. М. Дмитрук // Вісник НУ «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. – 2003. – № 484. – С. 50–61.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА