СУЧАСНИЙ СТАН РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-158-164

Ключові слова:

децентралізація; соціальна стратифікація; спадкоємність поколінь; розвиток продуктивних сил; регіон

Анотація

У статті визначено роль соціальної стратифікації як ключового елементу забезпечення продуктивних сил регіону, яка досліджує розшарування суспільства на страти, або прошарки, верстви, між якими існують структурні нерівності в доступі до матеріальних або символічних винагород та ресурсів. Соціальна стратифікація є науковою, політичною, правовою, освітньою універсальною, правовою, соціальною, адміністративною категорією.
Визначення соціального та гуманітарного простору регіону – це, з одного боку, доступність соціального середовища, що характеризується безперервністю поширення та, з іншого боку, окремими організаціями, що ведуть до стабільного функціонування пункту призначення. В Україні існує потреба у розробці та впровадженні нового соціально-гуманістичного підходу до людського та просторового розвитку, основою якого має бути передусім науково
обґрунтоване та набагато більше, ніж існуючої ефективної гуманітарної політики.
У статті було розраховано рівень соціальної стратифікації та спадкоємності покоління, проаналізувавши оціночні показники, які ми обрали, враховуючи їх соціальну значимість та науковий інтерес дослідження. Враховуючи аналіз: середньої тривалості здорового способу життя, коефіцієнт Джині, рівень бідності, стан соціогуманітарного простору, рівень інноваційної активності в регіональному вимірі.

Біографія автора

Юлія Харченко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри менеджменту та державної служби

Посилання

Бригадир В. О. Україна та Європейський союз: соціально-економічна стратифікація за доходами населення / В. О. Бригадир // Інтелект XXI. – 2017. – № 3. – С. 9-15.

Бутко М. П. Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України / М. П. Бутко, А. М. Ревко // Регіональна економіка. – 2017. – № 4(86). – С. 28–37.

Коваль Н. В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення / Н. В. Коваль // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 46–50.

Коментар демографа Елли Лібанової: «Тривалість життя українців нижча, ніж середня у світі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7947.

Про рівень життя населення та рівень бідності [Електронний ресурс] / Федерація професійних спілок України. – Режим доступу: https://fpsu.org.ua/materialy/19926-pro-riven-zhittyanaselennya-ta-riven-bidnosti.html.

Ревко А. М. Освітня домінанта у парадигмальному вимірі соціогуманітарного простору регіону : монографія / А. М. Ревко. – Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2019. – 354 с.

Україна: час вибору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/upload/Brochure_EU-CU-7-2013.pdf.

Шаріпов О. У 2019 році в Україні була найнижча серед європейських країн тривалість здорового життя – дослідження [Електронний ресурс] / О. Шаріпов. – Режим доступу: https://hromadske.ua/posts/u-2019-roci-v-ukrayini-bula-najnizhcha-sered-yevropejskih-krayintrivalist-zdorovogo-zhittya-doslidzhennya.

The World Inequality Report [Electronic resource]. – Access mode: http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-reportenglish.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ