ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-176-189

Ключові слова:

інфраструктура; кредитний ринок; інституційне забезпечення; системний підхід; ефективність функціонування

Анотація

У статті реалізовано системний підхід до дослідження інституційної складової інфраструктурного забезпечення функціонування кредитного ринку, визначено його зміст, сутність та роль у підвищенні якості надання кредитних послуг. Виокремлено в системі інституційного забезпечення її складові підсистеми та елементи. Охарактеризовано діяльність державних інституцій та законодавчої бази як складових інституційної складової інфраструктури в забезпеченні функціонування кредитного ринку, визначено проблеми її розвитку. Запропоновано розширити та посилити функції окремих складових інституційного забезпечення з метою активізації діяльності суб’єктів кредитного ринку та підвищення якості надання кредитних послуг. Перспективою подальших досліджень за визначеною тематикою є розробка пропозицій та дієвого інструментарію, спрямованих на підвищення ефективності інституційного забезпечення функціонування і розвитку кредитного ринку України.

Біографії авторів

Валерій Ільчук, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Тетяна Шпомер, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Глущенко С. В. Кредитний ринок: інститути та інструменти : навч. посіб. / С. В. Глущенко. – К. : НаУКМА, 2009. – 153 с.

Даниленко А. І. Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи / А. І. Даниленко, Н. П. Шелудько // Економіка та прогнозування. – 2010. – № 9. – С. 9-19.

Дроб’язко А. Інфраструктура банківського сектору: питання визначення, структуризації та розвитку / А. Дроб’язко // Вісник національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 14-17.

Дубина М. В. Сутність та система інфраструктури кредитного ринку України / М. В. Дубина, О. В. Шишкіна // Наукові записи Інститут законодавства Верховної Ради України. – 2017. – № 4. – С. 80-86.

Катренко А. В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації : навчальний посібник / А. В. Катренко. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 424 с.

Кичко І. І. Ретроспективний аналіз бюджетної політики у контексті бюджетного регулювання особистих потреб населення / І. І. Кичко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2009. – Т. 35. – С. 36-40.

Коваленко Ю. М. Сутність інституційного середовища фінансового сектора економіки / Ю. М. Коваленко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 1 (23). – С. 92-97.

Луняков О. Ендогенна природа циклічності кредитного ринку / О. Луняков // Вісник національного банку України. – 2012. – № 11. – С. 43-47.

Макконнелл Кемпбелл Р. Аналітична економія: принципи, проблеми і політика : пер. з англ. / Р. Макконнелл Кемпбелл, С. Л. Брю. – Львів : Просвіта, 1997. – 671 с.

Павлов К. В. Інституційне забезпечення конкуренції на регіональних ринках житлової нерухомості / К. В. Павлов // Вісник наукових праць Мукачівського державного університету. – 2017. – Вип. 13. – С. 887-890.

Федосов В. М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В. М. Федосов, В. М. Опарін, С. В. Льовочкин // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 3-21.

Ходакевич С. І. Банківська інфраструктура України на сучасному етапі / С. І. Ходакевич // Вчені записки. – 2013. – № 15. – С. 134-141.

Шевцова О. Й. Кредитна система України: розвиток інституційної структури / О. Й. Шевцова, А. Д. Потій // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 2 (37). – С. 3-6.

Шевчук Д. А. Організація і фінансування інвестицій / Д. А. Шевчук. – Ростов-на-Дону : Фенікс, 2006. – 272 с.

Яремко Л. Проблеми інституційного забезпечення інноваційного розвитку регіону / Л. Яремко // Наукові праці ДонНТУ. – 2006. – Вип. 103-3. – С. 164-169.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ