ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗБУДОВИ КРЕДИТНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ірина Садчикова Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5144-1306
  • Інна Хоменко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0839-4636
  • Анастасія Онопрієнко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine
  • Анастасія Корицька Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-200-210

Ключові слова:

кредитний ринок; кредитна система; стійкість та платоспроможність; кредитування; фінансові установи

Анотація

У статті здійснено ґрунтовний аналіз сутності поняття «кредитний ринок», виділено його структурні складові, визначено суб’єкти, що взаємодіють на ньому. Авторами наведено аналіз основних показників діяльності кредитного ринку України, а саме надавачів кредитних послуг: банків, кредитних спілок, фінансових компаній, лізингодавців та ломбардів. До таких показників відносяться: кількість діючих кредитних установ, їхні сумарні активи, кількість наданих та погашених кредитів та позик, частка простроченої заборгованості тощо. Також після аналізу було виділено основні проблеми розвитку кредитного ринку України та окреслені майбутні кроки для розбудови міцної, стійкої до різноманітних чинників системи, покращення взаємодії між всіма її елементами.

Біографії авторів

Ірина Садчикова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Інна Хоменко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, професор, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки

Анастасія Онопрієнко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка 1 курсу магістратури спеціальності фінанси, банківська справа та страхування

Анастасія Корицька, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка 1 курсу магістратури спеціальності фінанси, банківська справа та страхування

Посилання

Алєксєєв І. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник. – К. : Знання, 2009. – 253 с.

Аналіз показників діяльності кредитних спілок-членів ВАКС за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.vaks.org.ua/images/finanalityka_vaks/VAKS_2011_onovleno.pdf.

Белинська Я. В. Переваги кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державно-приватного партнерства в умовах глобалізації в Україні / Я. В. Белинська, Т. А. Калита // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 4–8.

Глущенко С. В. Гроші. Кредит. Кредитний ринок / С. В. Глущенко. – К. : НаУКМА, 2015. – 204 с.

Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 5. – С. 20-30.

Дубина М. В. Концептуальні підходи до підвищення рівня безпечності банківського платіжного середовища України / М. В. Дубина, І. В. Садчикова, І. О. Середюк // Бізнес Інформ. – 2020. – № 3. – C. 349–359.

Жигало І. І. Статистичне оцінювання розвитку фінансових Компаній в Україні / І. І. Жигало // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – 2019. – № 2-3 (70-71). – С. 145–156.

Заруцька О. П. Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р кредитування: проблеми та перспективи / О. П. Заруцька, А. О. Синюк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2017. – Вип. 11(1). – С. 118–123.

Кичко І. І. Захист депозитів населення / І. І. Кичко, Н. В. Шаркаді // Фінанси України. – 2006. – № 2. – С. 122-127.

Маслова С. О. Фінансовий ринок: навч. посіб. / С. О. Маслова, О. А. Опалов. – Львів : Новий світ, 2002. – 304 с.

Міщенко С. Розвиток кредитування в посткризових умовах / С. Міщенко // Банківська справа. – 2013. – № 1. – С. 3–19.

Огляд ринків фінансових послуг та підсумки діяльності небанківських фінансових установ за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://forinsurer.com/files/file00425.pdf.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://minfin.com.ua.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua.

Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua.

Савлук М. І. Гроші та кредит: підручник / М. І. Савлук. – К. : КНЕУ, 2006. – 744 с.

Ходаковська В. П. Ринок фінансових послуг: Теорія і практика : навч. посіб. / В. П. Ходаковська, В. В. Бєляєв. – К.: ЦУЛ, 2002. – 616 с.

Шелудько В. М. Фінансовий ринок: підручник / В. М. Шелудько. – К. : Знання, 2015. – 535 с.

Шкварчук Л. О. Аналіз діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] / Л. О. Шкварчук, М. А. Цікайло // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 811: Логістика. – С. 422–425. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29576/1/062_422_425.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ