ЗАОЩАДЖЕННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЯК ЧИННИК СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Іван Колобердянко Запорізький національний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9339-3450
  • Христина Золотова Запорізький національний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-3(27)-211-217

Ключові слова:

заощадження; домогосподарства; мотиви заощадження; поведінкова економіка; класифікація заощаджень; інвестиційні ресурси; депозит

Анотація

У статті розглянуто різні методологічні підходи вчених-економістів до визначення категорії «заощадження» й виділені провідні та ключові компоненти поняття; з’ясовано основні мотиваційних підходи й поведінкові концепції, що стимулюють домогосподарств заощаджувати. Продемонстровано обсяг та динаміку сукупних заощаджень у доходах населення України, а також обґрунтовано роль заощаджень у моделі сукупного грошового обороту та їхні форми розміщення. Досліджено сучасний стан та виконано аналіз динаміки депозитів резидентів України; виявлено причини, що спричиняють недостатню кількість депозитів домогосподарств. Надано рекомендації щодо засобів покращення рівня заощаджень серед громадян України.

Біографії авторів

Іван Колобердянко, Запорізький національний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму

Христина Золотова, Запорізький національний університет

студентка

Посилання

Косточка О. О. Генезис та еволюція теорії заощаджень / О. О. Косточка // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – № 11. – С. 117-120.

Про Всеукраїнський перепис населення [Електронний ресурс] : Закон України від 19.11.2000 р. № 2058-III. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2058-14.

Misztal P. The Relationship between Savings and Economic Growth in Countries with Different Level of Economic Development / P. Misztal // Financial Internet Quarterly. – 2011. – Vol. 7, Is. 2. – Pр. 17-29.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. А. Г. Милейковского, И. М. Осадчей. – М. : Прогресс, 1978. – 494 с.

Вегера С. А. Поведінкова економіка – особлива галузь економічної теорії / С. А. Вегера // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 2. – С. 4-16.

Crossley T. Raising household saving / T. Crossley, C. Emmerson, A. Leicester. – London : The British Academy, 2012.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ватаманюк О. В. Заощадження в економіці України: макроекономічний аналіз : монографія / О. В. Ватаманюк. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 536 с.

Дані статистики фінансового сектору. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial.

Звіт за результатами дослідження «Обізнаність споживачів фінансових послуг України про систему гарантування вкладів – 2019». Травень 2020. Київ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.fg.gov.ua/storage/editor/files/dgf-survey-18may2020-ua-covers_1594302558.pdf.

Про систему гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний ресурс] : Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-VI. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-15

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ