ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ЦИКЛІВ

Автор(и)

Ключові слова:

економічні цикли; фази економічних циклів; причини економічних коливань; види економічних циклів; макроекономічна рівновага

Анотація

У статті досліджено основні теоретичні концепції щодо визначення та класифікації видів економічних циклів. Для
цього було проаналізовано різні класифікаційні ознаки, які виділяють різноманітні види економічних циклів, які базуються
на основі їхнього походження залежно від причин їх виникнення, умов функціонування та тривалості. Це дало можливість
дозволило систематизувати та розширити їхні види за ознакою тривалості економічних циклів, оскільки в наявній літе-
ратурі немає розгорнутого поділу за цією ознакою економічних циклів. Таким чином, правильний підбір класифікаційних
ознак дослідження економічної циклічності та набору макроекономічних параметрів, що використовуються в ньому, ду-
же важливий для визначення структури та механізму формування економічних циклів, що виявляються.

Біографія автора

Артур Жаворонок, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри публічних, корпоративних фінансів та фінансового посередництва

Посилання

Regulatory policy on ensuring sustainability of tax revenues of EU-28 countries /

A. Abramova, A. Chub, D. Kotelevets, O. Lozychenko, K. Zaichenko, O. Kupchyshyna // Laplage em

Revista (International). – 2021. – Vol. 7(3B). – Pр. 447-459.

Жаворонок А. В. Циклічність як форма економічного розвитку економіки /

А. В. Жаворонок // Бізнес-навігатор. – 2018. – № 6(49). – C. 269-273.

Жаворонок А. В. Теоретичні засади економічних хвиль та циклів розвитку економіки /

А. В. Жаворонок // Причорноморські економічні студії. – 2018. – № 32. – С. 207-213.

Conceptual-theoretical basis of the development of strategic provisions of macroeconomic

systems / M. Dubyna, O. Finagina, L. Pankova, M. Marych, L. Popova, D. Pylevych // Laplage em

Revista (International). – 2021. – Vol. 7(3C). – Pр. 226-237.

Juglar C. Des Crises commerciales et leurre tour periodique en France, en Angleterre, et aux

Etats-Unis / C. Juglar. – Paris, 1862. – 276 p.

Кім О. О. Циклічність розвитку економіки україни: методи і засоби антициклічної боротьби

/ О. О. Кім, О. Ю. Тимошенко // Приазовський економічний вісник. – 2020. – Вип. 3(20). – C. 3-9.

Kitchin J. Cycles and Trends in Economic Factors / J. Kitchin // Review of Economics and

Statistics. – London, 1923. – 116 p.

Кириллова Г. Ю. Теорія економічних циклів і криз: історія і сучасність /

Г. Ю. Кириллова, О. В. Ткаченко // Вчені записки. – 2012. – Вип. 14, ч. 1. – С. 3-10.

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры / Н. Д. Кондратьев // Доклады и их об-

суждения в Ин-те экономики. – М. : Фин. изд-во НКФ СССР, 1928. – Т. 4. – 189 с.

Кузьменко В. П. Теорія економічних циклiв і глобальна фінансова криза / В. П. Кузьме-

нко // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. – 2011. – Т. 120. – C. 36-43.

Kuznets S. Secular Movements in Production and Prices. Their Nature and their Bearing upon

Cyclical Fluctuations / S. Kuznets. – Boston : Houghton Mifffin Company, 1930. – 362 p.

Кулаковська Т. А. Циклічність як форма розвитку економіки: концептуальні погляди та

сучасні особливості циклів / Т. А. Кулаковська // Причорноморські економічні студії. – 2019. –

№ 38-1. – С. 11-15.

Моголівець А. А. Механізм державного регулювання фінансової стійкості будівництва

в умовах економічної циклічності : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.03 «Економіка та

управління національним господарством / А. А. Моголівець ; Київський національний універ-

ситет будівництва і архітектури. – К., 2019. – 21 с.

Popelo O. V. Methodological approaches to modernization processes of the productive forces

in the conditions of Eurointegration / O. V. Popelo // Scientific Bulletin of Polissia. – 2017. –

Vol. 1(1(9)). – Pp. 218-224.

Рожко О. Д. Циклічність як ознака розвитку сучасних державних фінансів / О. Д. Рожко

// Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 10. – С. 32–36.

Sismondi J. C. Nouveaux principes d'economie politique, ou de la Richesse dans ses rapports

avec la population / J. C. Sismondi. – Paris, 1819. – 449 p.

Туган-Барановский М. И. Промышленные кризисы. Очерки по социальной истории

Англии / М. И. Туган- Барановский. – СПб. : Изд-во О. Н. Попова, 1900. – 354 c.

Shkarlet S. M. Peculiarities of system approach use to cognition of economic phenomena /

S. M. Shkarlet, O. I. Gonta, M. V. Dubyna // Scientific bulletin of Polissia. – 2016. – Vol. 8. – Pp. 9-17.

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс,

– 401 с.

Юрчик Г. М. Вплив циклічності економічного розвитку на ринок праці України /

Г. М. Юрчик // Соціально-економічні процеси в трансформаційній економіці. – 2017. – С. 35-49.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ