SWOT-АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ФІНАНСУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РАХУНОК МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Автор(и)

Ключові слова:

SWOT-аналіз; кадровий потенціал; кадрове забезпечення; програма розвитку туризму Чернігів- ської області; регіон; місцевий бюджет

Анотація

У статті здійснено SWOT-аналіз нинішнього стану кадрового забезпечення туристичної сфери Чернігівської
області й на його базі обґрунтовано стратегічні напрями розвитку кадрового потенціалу галузі, які б сприяли ефек-
тивному розвитку туризму в регіоні, зокрема формуванню туристичних дестинацій, підвищенню туристичної при-
вабливості, зростанню обсягів туристичного потоку, з одного боку, а також появі нових робочих місць, зростанню
обсягу валового регіонального продукту, підвищенню якості життя населення Чернігівщини – з іншого.
Дано оцінку планового й фактичного фінансування кадрового забезпечення туристичної сфери області за ра-
хунок коштів місцевих бюджетів, проаналізовано доцільність та результативність здійснених бюджетних асигну-
вань. Обґрунтовано перспективні напрями фінансування кадрового забезпечення туристичної сфери регіону, які за-
лишилися поза увагою Програм розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 рр. і 2021-2027 рр., і водночас
підтримка яких дозволить піднести кадровий потенціал галузі регіону на якісно новий рівень розвитку.

Біографії авторів

Олена Зеленська, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри туризму

Наталія Алєшугіна, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аграрних технологій та лісового господарства

Владислав Зеленський, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Анна Леоненко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

студентка кафедри туризму

Посилання

Чернігівщина туристична [Електронний ресурс] // Сайт Департаменту культури і туриз-

му, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації. – Режим досту-

пу: https://chernihivregion.travel/turystychni-obiekty.

Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2013-2020 роки

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://chor.gov.ua/normativni-dokumenti/item/126-prozatverdzhennya-

oblasnoyi-tsilovoyi-programi-rozvitku-turizmu.

Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки [Еле-

ктронний ресурс]. – Режим доступу: https://chor.gov.ua/images/Razdely/Norm_docum/Rishennia/

_sklykannia/25_sesiya/Dodatok_46.pdf.

Офіційний сайт Чернігівської ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://cg.gov.ua/

index.php?id=15239&tp=1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА