ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Тетяна Ткаченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2424-6123

Ключові слова:

промислове підприємство; економічна безпека; ефективність системи економічної безпеки; конкурентні умови

Анотація

У статті виокремлено особливості функціонування економічної безпеки промислових підприємств через влас-
тивості, що характеризуються залежністю між технічно-організаційною ланкою виробництва та підсистемами
якості й конкурентоспроможності продукції на ринку. Запропоновано етапи оцінювання ефективності системи
економічної безпеки промислового підприємства, через встановлення цілей та завдань оцінювання ефективності
економічної безпеки, формалізацію економіко-математичного інструментарію оцінювання; факторного аналізу
середовища функціонування промислового підприємства; обґрунтування вибору методичного підходу щодо оціню-
вання ефективності економічної безпеки; формалізацію показників та забезпечення ефективності економічної без-
пеки з урахування відхилення показників та тенденцій їх зміни, контроль за впровадженням заходів щодо підвищен-
ня ефективності економічної безпеки промислового підприємства, досягненням поставлених цілей забезпечення
економічної безпеки та показниками стійкого розвитку підприємства.

Біографія автора

Тетяна Ткаченко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми

зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 384 с.

Гавловська Н. І. Еволюція концептів економічної безпеки підприємства /

Н. І. Гавловська // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2014. – № 26 (ІІ). – С. 171-182.

Доценко І. О. Формування системи оцінювання рівня економічної безпеки підприємст-

ва з урахуванням впливу підприємницьких ризиків / І. О. Доценко // Вісник Одеського націона-

льного університету. Економіка. – 2013. – Т. 18, Вип. 1. – С. 69-78.

Ілляшенко С. М. Складові економічної безпеки підприємства та підходи до її оцінки /

С. М. Ілляшенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 3. – С. 12-19.

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства :

монографія / О. М. Ляшенко. – К. : НІСД, 2015. – 348 с.

Сак Т. В. Підходи до оцінювання рівня економічної безпеки підприємств / Т. В. Сак //

Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – Вип. 4. – С. 114-117.

Тульчинська С. О. Актуальні проблеми підвищення прибутковості комунальних підп-

риємств як фактору економічної безпеки / С. О. Тульчинська, С. О. Солосіч // Агросвіт. – 2019. –

№ 22. – С. 54-59.

Тульчинська С. О. Механізм оцінювання залучення інвестиційних ресурсів як засіб за-

безпечення економічної безпеки промислових підприємств : монографія / С. О. Тульчинська,

Б. П. Чорній, С. В. Салоїд. – К. : Вид-во ФОП Кожуковський І., 2018. – 170 с.

Тульчинська С. Вплив діджиталізації управлінських процесів на систему забезпечення

економічної безпеки підприємства / С. Тульчинська, О. Солосіч, В. Чорній // Інвестиції: практи-

ка та досвід. – 2021. – Вип. 9. – С. 54-58.

Тульчинська С. О. Загрози економічної безпеки малого підприємництва /

С. О. Тульчинська, Т. П. Ткаченко, М. В. Гращенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. –

№ 23. – С. 31-33.

Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект : монографія /

С. М. Шкарлет. – К., 2007. – 436 с.

Arefieva O. V. Diagnostics of external environment effects upon enterprise competitive

positions in the context of its economic security / O. V. Arefieva, I. M. Miahkykh, M. S. Shkoda //

Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic sciences. –

– № 135(3). – Рр. 8-17.

Kovalchuk A. The imperatives of structuring an enterprise economic safety system in an adaptive

development environment / A. Kovalchuk // Znanstvena Misel. – 2020. – № 49-1. – Рр. 25-27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ