СТРАХОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК КЛЮЧОВА УМОВА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Автор(и)

  • Олена Панченко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine
  • Наталія Холявко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2951-7233
  • Марія Колоток Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3557-6459

Ключові слова:

фінансова грамотність; фінансова культура; страховий ринок; страхова культура; страхова грамотність

Анотація

У статті зазначено, що економічні суб’єкти беруть на себе дедалі більше відповідальності за особисту безпеку та
фінансове благополуччя. Це зумовлює необхідність розкриття сутності та змісту фінансової грамотності як важливої
умови розвитку економіки. Встановлено, що страхова грамотність є важливою складовою фінансової грамотності, яка
базується на сукупності знань про страхування, вмінь та навичок, які формують ставлення та відповідну модель поведін-
ки людей на страховому ринку. На основі визначення переваг для всіх суб’єктів страхових відносин обґрунтовано необхід-
ність підвищення страхової грамотності в сучасних умовах. Крім цього, надано класифікацію страхової грамотності за
ознаками, на основі яких можна розробити модель поведінки суб’єктів страхування при виборі страховика і страхової
послуги, у процесі обслуговування договору страхування та у разі настання страхового випадку.

Біографії авторів

Олена Панченко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Наталія Холявко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор економічних наук, доцент

Марія Колоток, Національний університет «Чернігівська політехніка»

здобувачка вищої освіти

Посилання

Бочкарникова Н. В. Страховая культура: две стороны одной медали / Н. В. Бочкарникова

// Дискуссия: журнал научных публикаций. – 2010. – № 6. – С. 6-8.

Журавка О. С. Страхова культура як один з чинників впливу на розвиток страхування

[Електронний ресурс] / О. С. Журавка, С. Г. Лопатченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 5. –

Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4102.

Закирова О. В. Страховая грамотность населения: оценка составляющих / О. В. Закиро-

ва, Е. Р. Мингазинова // Вестник НГИЭИ. – 2020. – № 9(112). – С. 126-136.

Навіщо українцям потрібна фінансова грамотність. Розповідає експертка [Електронний

ресурс] // Суспільне Новини. – Режим доступу: https://suspilne.media/114223-naviso-ukraincampotribna-

finansova-gramotnist-rozpovidae-ekspertka.

Що таке фінансова грамотність - основи для початківців + ТОП-9 порад, з чого почати

вивчення фінансової грамотності [Електронний ресурс] // Бізнес кіт – інтернет-журнал. – Режим

доступу: https://biznescat.com/informatsiia/74-shcho-take-finansova-gramotnist.html.

Важливість фінансової грамотності та міжнародний досвід / Національний банк Украї-

ни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?

art_id=83136318.

Ситник Н. С. Роль страхування у забезпеченні фінансової безпеки держави в умовах па-

ндемії COVID-19 / Н. С. Ситник, Я. В. Кунинець // Економіка та підприємництво. – 2021. –

№ 3(120). – С. 122-127.

Сокіл Л. Вплив фінансової грамотності населення на формування раціональної спожив-

чої поведінки на ринку страхових послуг / Л. Сокіл // Світ фінансів. – 2012. – № 1. – С. 155-162.

Панченко О. І. Типологізація фінансових ризиків як основа організації їх страхового за-

хисту / О. І. Панченко // Бізнес-інформ. – 2019. – № 3. – C. 350-357.

Результати аналізу звітності страховиків за 2020 рік. Наглядові дії за виявленими пору-

шеннями у звітності за 9 місяців 2020 року / Національний банк України [Електронний ресурс].

– Режим доступу: https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/9d488471-3316-4eec-935e-e649bca11ac3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ