ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Автор(и)

  • Наталія Стельмах ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4105-2301

Ключові слова:

інформаційне забезпечення; бухгалтерська експертиза; документ; експерт; фактографічна інформація; нормативно-правове забезпечення.

Анотація

Головна місія судово-бухгалтерської експертизи полягає у виявленні та запобіганні економічній злочинності. У статті розглянуто джерела інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи. Зазначено, що, крім
якісного нормативно-правового забезпечення, необхідне і фактографічне. Об’єктом судово-бухгалтерської експер-
тизи є сукупність документально зафіксованих фактів господарської діяльності, що стали предметом досудового
розслідування чи судового розгляду у сфері економічної злочинності. Виділено критерії, за якими характеризують
якість наданих документів. Визначено вплив наданих на експертизу документів на якість висновку експерта.

Біографія автора

Наталія Стельмах, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту

Посилання

Базась М. Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи : навч.

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Базась М. Ф. – К. : МАУП, 2007. – 488 с.

Легенчук С. Ф. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід : моногра-

фія / С. Ф. Легенчук, К. О. Вольська, О. В. Вакун. – Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М.,

– 228 с.

Павлюк Д. Є. Проблеми підвищення ефективності проведення судово-економічних екс-

пертиз / Д. Є. Павлюк, Л. Г. Михальчишина // Фінанси, облік і аудит. – 2012. – № 5. – С. 22–24.

Панченко І. А. Організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні: сутність та поря-

док здійснення / І. А. Панченко // Міжнародний збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 1(4). –

С. 335-340.

Парфентій Л. А. Слабкі сторони судово-бухгалтерської експертизи в Україні та основні

напрями її вдосконалення / Л. А. Парфентій, Д. О. Тищенко // Інформаційні технології в соціо-

культурній сфері, освіті та економіці : матеріали Mіжнародної науково-практичної конференції.

– К., 2018. – С. 221-223.

Разборська О. О. Роль судово-бухгалтерської експертизи у вирішенні кримінальних та ци-

вільних справ / О. О. Разборська // Бухгалтерський облік, аналіз і аудит. – 2014. – Вип. ІII (55). –

С. 309-317.

Романів С. Р. Основні напрями вдосконалення правового регулювання судово-

економічної експертизи в Україні / С. Р. Романів, І. Д. Голяш // Економіка і суспільство. – 2017.

Вип. 10. – С. 796-802.

Ужва А. М. Проведення судово-бухгалтерської експертизи як складової економічного ко-

нтролю / А. М. Ужва, Т. В. Ротару // Финансы, учет, банки. – 2014. – № 1 (20). – С. 264-269.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-16

Номер

Розділ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ