Теоретичні положення реалізації державного регулювання заощаджень домогосподарств

Автор(и)

  • Олександр Лозиченко Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (Київ), Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4623-4227

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-1(29)-14-21

Ключові слова:

домогосподарство; національна економіка; державне регулювання економіки; заощадження домогосподарств; державне регулювання заощаджень домогосподарств

Анотація

У статті розглянуто питання поглиблення теоретичних положень здійснення державного регулювання заощаджень домогосподарств. Зокрема, обґрунтовано важливість такого регулювання для формування інвестиційних ресурсів для національної економіки, забезпечення економічної безпеки держави. У статті на основі аналізу наукових робіт у сфері формування заощаджень домогосподарств, державного регулювання цього процесу, інвестиційного розвитку конкретизовано зміст категорії «державне регулювання заощаджень домогосподарств». Також розгля-
нуто складові системи такого регулювання, виокремлено його специфічні риси.

Біографія автора

Олександр Лозиченко, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (Київ)

кандидат економічних наук, докторант

Посилання

Бородін О. Д. Еволюція теоретичних основ державного регулювання економіки / О. Д. Бородін // International Scientific Journal. – 2015. – № 8. – C. 96-100.

Вороніна А. В. Формування концептуальних засад управління діяльністю домогосподарств / А. В. Вороніна, Б. І. Писаревський // Приазовський економічний вісник. – 2021. – Вип. 2(25). – С. 77-82.

Гонта О. І. Оцінка рівня спроможності регіонів до мобілізації внутрішніх джерел інвестування / О. І. Гонта, М. В. Дубина // Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць. – 2010. – № 3(7). – С. 67-78.

Гонта О. І. Формування комплементарної інвестиційної політики України: виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки : монографія / О. І. Гонта, М. В. Дубина, Д. С. Пілевич. – Чернігів, 2013. – 184 с.

Дубина М. В. Проблеми активізації формування та залучення інвестицій у розвиток національної економіки / М. В. Дубина, Д. С. Пілевич // Науковий Вісник: фінанси, банки, інвестиції. Науково-практичний журнал. – 2014. – № 1(26). – С. 94-101.

Жаворонок А. В. Становлення малого і середнього підприємництва у забезпеченні соціально-економічного розвитку національної економіки / А. В. Жаворонок, Н. І. Холявко // Причорноморські економічні студії. – 2020. – Вип. 59-1. – С. 62-67.

Жаворонок А. Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва у національній економіці / А. Жаворонок, А. Марич // Економічний дискурс. – 2020. – Вип. 4. – С. 104-110.

Каплієнко М. В. Формування важелів державного регулювання економіки з урахуванням впливу учасників промислового виробництва / М. В. Каплієнко // Бізнес Інформ. – 2011. – № 3. – С. 5-10.

Кахович О. О. Особливості державного регулювання економіки / О. О. Кахович, Р. С. Южека // Актуальні проблеми держави і права. – 2015. – Вип. 75. – С. 119-126.

Косач І. А. Фінансовий механізм інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва: сучасні аспекти / І. А. Косач, А. В. Жаворонок, А. В. Дегтярьов // Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. – 2021. – № 1. – С. 3-9.

Левченко Н. Доходи населення у процесі формування інвестиційної політики держави / Н. Левченко // Сіверянський літопис. – 2009. – № 1. – С. 156-163.

Мітал О. Г. Заощадження домогосподарств та їх трансформація в інвестиційні ресурси / О. Г. Мітал // Європейський вектор економічного розвитку. – 2017. – № 1(22). – С. 70-78.

Рамський А. Ю. Сутність заощаджувальних процесів домогосподарств та їхній вплив на розширене відтворення ВВП / А. Ю. Рамський // Бізнес Інформ. – 2013. – № 3. – С. 21-29.

Стьопочкін А. І. Система державного регулювання розвитком національної економіки [Електронний ресурс] / А. І. Стьопочкін // Ефективна економіка. – 2010. – № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1356.

Тарнавська О. Б. Особливості державного регулювання в умовах трансформації економіки України / О. Б. Тарнавська // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. – 2016. – T. 18, № 2(69). – С. 230-233.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-18

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ