Державне регулювання розвитку підприємництва: системний підхід

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-1(29)-22-30

Ключові слова:

державне регулювання; малий бізнес; підприємництво;система; системний підхід

Анотація

У статті обгрунтовано основні засади державного регулювання розвитку підприємництва на основі використання системного підходу. Мета статті полягає у формуванні концептуальних засад державного регулювання розвитку підприємництва в кризових макроекономічних умовах господарювання на основі системного підходу. Обгрунтовано важливість та виокремлено основні аспекти державного регулювання розвитку
підприємництва для економіки України в умовах військового часу. Сформовано систему державного регулювання розвитку підприємництва. Запропоновано модель державного регулювання розвитку підприємництва в контексті системного підходу. Визначено пріоритети державного регулювання розвитку малого та середнього бізнесу в умовах військової економіки.

Біографія автора

Дмитро Пілевич, Університет ДФС України (Ірпінь)

кандидат економічних наук

Посилання

Пілевич Д. Державна підтримка розвитку малого бізнесу в Україні / Д. Пілевич // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 3(27). – С. 110-122.

Косач І. А. Програмні інструменти державної політики інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва / І. А. Косач, А. В. Дегтярьов // Наукові перспективи. – 2021. – № 8(14). – С. 41-50.

Коротич О. Б. Підприємництво як соціально-економічне явище / О. Б. Коротич, Ю. Л. Орел, О. В. Рябічко // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 4. – С. 211–216.

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Й. Шумпетер. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. – 242 с.

Васильєва Л. М. Розвиток малого підприємництва в зарубіжних країнах / Л. М. Васильєва // Держава та регіони. – 2010. – № 2. – С. 55–58.

Попело О. В. Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах / О. В. Попело // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 3(75). – С. 122-134.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 22 березня 2012 р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text.

Regulatory policy in the context of effective public governance: evidence of Eastern European Countries / Kosach I., Shaposhnykov K., Chub A., Yakushko I., Kotelevets D., Lozychenko O. // Cuestiones Políticas. – 2022. – Vol. 40, Issue 72. – Рp. 456-473.

Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора / Дж. Е. Стігліц. – К. : Основи, 1998. – 854 с.

Regulatory policy on ensuring sustainability of tax revenues of EU-28 countries / Abramova A., Chub A., Kotelevets D., Lozychenko O., Zaichenko K., Kupchyshyna O. // Laplage em Revista (International). – 2021. – Vol. 7(3B). – Pp. 447-459.

Shaposhnykov K. Public regulation and administration in the sphere of small business / K. Shaposhnykov, O. Holovko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Vol. 5(4). – Рр. 236-242.

Ляшенко В. И. Финансово-регуляторные режимы стимулирования экономического развития: введение в экономическую режимологию : монография / В. И. Ляшенко ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2012. – 370 с.

Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень / О. В. Кустовська. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 124 с.

Білоусова О. С. Інвестиційний потенціал економіки України та ЄС [Електронний ресурс] / О. С. Білоусова // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. – 2017. – № 1-2. – С. 60-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvhastat_2017_1-2_10.

Жаворонок А. В. Місцеві податки і збори як джерело формування доходів бюджету [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок, А. С. Абрамова, А. В. Шиндирук // Фінансові дослідження. – 2019. – № 1 (6). – Режим доступу: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/175.pdf.

Comparative analysis of best practices in e-Government implementation and use of this experience by developing countries / S. Shkarlet, I. Oliychenko, M. Dubyna, M. Ditkovska, V. Zhovtok // Administratie si Management Public. – 2020. № 34. – Рр. 118-136.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-18

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ