Організаційна культура в системі соціальної відповідальності закладів вищої освіти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-9-16

Ключові слова:

заклад вищої освіти; організаційна культура; соціальна відповідальність; якість освітніх послуг; конкурентоспроможність; стейкхолдери; ринок освітніх послуг

Анотація

У статті проведено обґрунтування сутності категорій «соціальна відповідальність» та «організаційна культура», що здійснено на основі аналізу сформованих у науковій літературі підходів до розгляду цих дефініцій. Дослідження змісту зазначених категорій здійснено щодо
сучасного закладу вищої освіти, його діяльності та ролі у сталому розвитку суспільства й національної економіки. Метою статті визначено розкриття теоретико-прикладних засад формування організаційної культури в системі забезпечення соціальної відповідальності університетів. Доведено, що заклади вищої освіти, як надавачі високоякісних освітніх послуг, організатори інвестиційно привабливих наукових досліджень, ділові партнери, відповідальні роботодавці, учасники соціально-економічних і суспільно-політичних процесів, спроможні робити вагомий
вплив у сталий розвитком місцевих громад, національної економіки та країни в цілому. Головним інструментом такого впливу у статті визначено організаційну культуру, що включає сукупність спільних для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та співробітників
університету цінностей, переконань, традицій, норм поведінки, мотивів і стимулів діяльності.
У результаті було обґрунтовано, що розбудова ефективної організаційної культури в системі соціальної відповідальності закладу вищої освіти забезпечує синхронізацію інтересів та задоволення запитів внутрішніх (здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, співробітники) і зовнішніх (абітурієнти, батьки здобувачів вищої освіти, підприємці, громади, постачальники й інші ділові партнери) стейкхолдерів.

Біографії авторів

Олена Грішнова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор

Олена Панченко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Котлер Філіп. Корпоративна соціальна відповідальність / Котлер Філіп, Ненсі Лі. – К. : Агенція «Стандарт», 2005. – 352 с.

Latapí Agudelo M. A. A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility / Latapí Agudelo M. A., Jóhannsdóttir L., Davídsdóttir, B. // International Journal of Corporate Social Responsibility. – 2019. – Vol. 4(1). – Pp. 1-23.

Соціальна відповідальність / А. М. Колот та ін. – Київ : КНЕУ, 2015. – 519 с.

Кузьмін О. Є. Соціальна відповідальність бізнесу: поняття, типологія та чинники формування / О. Є. Кузьмін, Н. С. Станасюк, О. З. Уголькова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. – 2021. – № 2 (6). – С. 56-64.

Anning-Dorson T. Organizational culture and leadership as antecedents to organizational flexibility: implications for SME competitiveness / T. Anning-Dorson // Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. – 2021. – № 5. – Рр. 1309-1325. – DОІ: https://doi.org/10.1108/JEEE-08-2020-0288.

Grishnova O. Transition To A New Economy: Transformation Trends In The Field Of Income And Salary Functions / O. Grishnova, A. Cherkasov, O. Brintseva // Problems and Perspectives in Management. – 2019. – Vol. 17(2). – Рр. 18–31.

Балика О. Г. Корпоративна культура як інститут удосконалення соціально-трудових відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Балика Олена Георгіївна ; Держ. ВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана”. – К., 2014. – 20 с.

Грішнова О. А. Трансформація організаційної культури українських компаній в умовах війни та пандемії Сovid-19 /, О. А. Грішнова, В. І. Карюк // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2022. – № 62. – C. 206-223.

Савченко М. В. Організаційна культура в контексті розвитку корпоративної соціальної відповідальності суб’єктів міжнародного бізнесу / М. В. Савченко, О. В. Шкуренко // Управління економікою: теорія та практика : зб. наук. пр. – К. : ІЕП НАНУ, 2020. – С. 95-111.

Azmuk N. Digital Employment: Ukraine's Ranking in the Global Division of Digital Labour / N. Azmuk, O. Grishnova, O. Kuklin // Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. – 2020. – № 2(43). – Рр. 380-391. – DОІ: https://doi.org/10.55643/fcaptp.2.43.2022.3578.

Formation of intellectual corporate capital: methods and moderntrends / I. Kalenyuk, O. Grishnova, L. Tsymbal, A. Djakona, E. Panchenko // Bulletin the National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. – 2020. – Vol. 1(383). – Рр. 182-191. – DОІ: https://doi.org/10.32014/2020.2518-1467.23.

Грішнова О. А. Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку / О. А. Грішнова, С. В. Бех // Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. – 2014. – № 5(158). – С. 11-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ