Державне регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-27-38

Ключові слова:

державне регулювання; державна економічна політика; інновації; інвес- тиції; підприємництво; механізм державного регулювання

Анотація

У статті обґрунтовано основні теоретико-методологічні засади державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва. Мета статті полягає у формуванні концептуальних засад державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва
на основі розробки нових адаптаційних механізмів за умов трансформаційних економічних процесів. Виокремлено основні характеристики українського підприємництва, що визначають його пріоритетність для державної економічної політики в порівнянні з іншими сферами економічної діяльності. Обґрунтовано основні складові інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва, на яких має бути сфокусована увага органів державної влади, та виокремлено основні цілі державного регулювання. Визначено основні фактори впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток підприємництва. Розроблено механізм державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку
підприємництва, визначено його структуру, завдання та функціональний зміст.

Біографія автора

Олена Базілінська, Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів

Посилання

Васильєва Л. М. Розвиток малого підприємництва в зарубіжних країнах / Л. М. Васильєва // Держава та регіони. – 2010. – № 2. – С. 55–58.

Grytsyshen D. The system of public-private partnership in the sphere of state policy implementation of circular economy / D. Grytsyshen, L. Sergiienko, V. Ksendzuk // Journal of Corporate Responsibility and Leadership. – 2019. – Vol. 6, No 3. – Pр. 29-46.

Коротич О. Б. Підприємництво як соціально-економічне явище / О. Б. Коротич, Ю. Л. Орел, О. В. Рябічко // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 4. – С. 211–216.

Косач І. А. Програмні інструменти державної політики інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва / І. А. Косач, А. В. Дегтярьов // Наукові перспективи. – 2021. – № 8(14). – C. 41-50.

Попело О. В. Мале підприємництво як джерело економічного розвитку у високорозвинених країнах / О. В. Попело // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – 2014. – № 3(75). – С. 122-134.

Shaposhnykov K. Public regulation and administration in the sphere of small business / K. Shaposhnykov, O. Holovko // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – № 5(4). – Рр. 236-242.

Туган-Барановський М. І. Політична економія / М. І. Туган-Барановський. – К. : Наукова думка, 1994. – 261 с.

Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Й. Шумпетер. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2011. – 242 с.

Жаворонок А. В. Місцеві податки і збори як джерело формування доходів бюджету [Електронний ресурс] / А. В. Жаворонок, А. С. Абрамова, А. В. Шиндирук // Фінансові дослідження. – 2019. – № 1(6). – Режим доступу: https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/175.pdf.

Comparative analysis of best practices in e-Government implementation and use of this experience by developing countries / S. Shkarlet, I. Oliychenko, M. Dubyna, M. Ditkovska, V. Zhovtok // Administratie si Management Public. – 2020. – № 34. – Рр. 118-136.

Черваньов Д. М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д. М. Черваньов, Л. І. Нейкова. – К. : Знання, КОО, 1999. – 516 с.

Гринько Т. Щодо інноваційного потенціалу як складової частини інноваційної активності підприємств / Т. Гринько // Інноваційний аспект. – 2010. – № 5. – С. 56-58.

Tkalenko N. Mechanism of Commercialization of Innovative Technologies in the Agroindustrial Sector / N. Tkalenko, T. Shestakovska, I. Zelisko // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – 2019. – Vol. 8, Issue 4. – Pр. 57-62.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навчальний посібник / С. М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 278 с.

Regulatory policy in the context of effective public governance: evidence of Eastern European Countries / I. Kosach, K. Shaposhnykov, A. Chub, I. Yakushko, D. Kotelevets, O. Lozychenko // Cuestiones Políticas. – Ene-Jun 2022. – Vol. 40, Issue 72. – Рp. 456-473.

Забаштанська Т. Маркетингові засади розвитку системи планування інновацій на підприємствах в умовах цифровізації / Т. Забаштанська, О. Попело, М. Нікітенко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2021. – № 4(28). – С. 153-162.

Problems of competitive development of industry in Ukraine / N. Shmygol, V. Marhasova, O. Galtsova, O. Solovyov, A. Zhavoronok // European Journal of Accounting, Finance & Business. – 2020 – № 14 (24).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ