Інноваційна система як основа розвитку національного господарства

Автор(и)

  • Наталія Котвицька Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0864-1470

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-53-64

Ключові слова:

інноваційна система; економічний розвиток; конкурентоспроможність; стійкість; складові інноваційної системи

Анотація

У статті визначено важливість інноваційної системи в економічному розвитку країни та її впливі на різні сфери господарства. Розглянуто складові, структура, процеси, зв’язки та взаємодії, а також механізми її розвитку. Доведено, що важливість розвитку інноваційної системи
для національної економіки полягає в тому, що вона забезпечує підвищення конкурентоспроможності та підтримку сталого економічного розвитку. Досліджено сучасні тенденції та проблеми в розвитку інноваційної системи у світі, а також запропоновані шляхи покращення її функціонування. Результатом дослідження є формулювання рекомендацій щодо підвищення ефективності інноваційної системи та забезпечення її відповідності сучасним вимогам та тенденціям розвитку світової економіки.

Біографія автора

Наталія Котвицька, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

кандидат економічних наук, доцент, завідувачка кафедри економіки, фінансів та обліку

Посилання

Murray N. Rothbard. The Kondratieff Cycle: Real or Fabricated? [Electronic resource] / Murray N. Rothbard. – Accessed mode: https://web.archive.org/web/20080512015817/http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard44.html.

Lundvall B-A. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / B-A. Lundvall. – London, Printer, 1992.

Freeman C. Technology Policy and Economic Performance: Lessons from Japan / C. Freeman. – London: Pinter, 1987. – 155 p.

Freeman C. The National System of Innovation in Historical Perspective / C. Freeman // Cambridge Journal of Economics. – 1995. – № 19. – Рp. 5–24.

Metcalfe S. The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives / S. Metcalfe// Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. – Oxford (UK)/Cambridge (US): Blackwell Publishers, 1995. – Pр. 409-512.

Determinants of the Innovative and Investment Development of Agriculture / N. V. Trusova, O. V. Hryvkivska, N. M. Kotvytska, S. A. Nesterenko, T. I. Yavorska,

O. V. Kotyk // International journal of Agricultural Extension. – 2021. – August. 9(4). – Рр. 81-100. – DOI:10.33687/ijae.009.00.3724.

Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки / А. П. Павлюк, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 104 с.

Зінь Е. Регіональна економіка : підручник / Е. Зінь. – К. : «ВД “Професіонал”», 2007. – 528 с.

Бабина О. Є. Механізм стимулювання інноваційного розвитку підприємства / О. Є. Бабина, М. С. Бойчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2014. – № 1 (9). – С. 49–56.

Полінкевич О. М. Принципи побудови механізмів управління інноваційною складовою економічної безпеки підприємств / О. М. Полінкевич // Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4 томах / за ред. д.е.н., професора О. В. Прокопенко (гол. ред.), к.е.н., доцента В. Ю. Школи, к.е.н. В. О. Щербаченко. – Суми : ТОВ «Триторія», 2017. – Т. І. Теорія та методологія управління інноваційною складовою економічної безпеки. – C. 303–316.

Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації : монографія [Електронний ресурс] / авт. кол.: Е. М. Забарна, О. М. Козакова, В. А. Чередниченко [та ін.] ; за заг. ред. Е. М. Забарної. Херсон : Олди+, 2019. – Режим доступу: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/8458.

Рєзнікова Н. «Industry 4.0» У фокусі державної політики стимулювання інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / Н. Рєзнікова // International relations, part “Economic sciences”. – 2019. – Vol. 2(20). – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3801/3464.

Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analysis of six Major Sectors in Europe / Ed. by Malerba F. – Cambridge University press, 2004, UK.

Porter M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M. E. Porter. – New York: Free Press, 1980. – 442 р.

Porter M. The competitive advantage of nations / M. Porter. – New York: Free Press, 1990. – 875 р.

Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches [Electronic resource]. – Accessed mode: http://www.oecd.org/dataoecd/34/22/38653705.pdf.

Шовкалюк В. С. Розвиток та державна підтримка малого інноваційного бізнесу в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Шовкалюк // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2011. – № 3. – Режим доступу: https://www.nonproblem.net/wpcontent/uploads/2019/12/2012_03_110.pdf.

Ковальова Ю. М. Механізм регулювання соціально-економічного розвитку регіону на основі формування кластерів / Ю. М. Ковальова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 4. – С. 179–187.

Hart D. Innovation, competition and the structure of local production networks / D. Hart, J. Simmie // Local Economy. – November, 1997. – Рp. 235-246.

Захарченко В. П’ятий цикл індустріального розвитку і формування промислових територіальних систем / В. Захарченко // Економіка України. – 2005. – № 11. – С. 38-45.

Veblen T. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions. – N.Y. : B. W. HUEBSCH, 1899. 404 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ