Оцінювання процесу управління енергетичною безпекою держави: методичний аспект

Автор(и)

  • Ігор Щуров Національний університет «Полтавська політехніка імені Ю. Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9256-1264

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5215-2022-4(32)-87-96

Ключові слова:

безпека; енергетична безпека; методика оцінювання; процес управління; загрози; енергетичний сектор

Анотація

В умовах мінливого середовища оцінка процесу управління енергетичною безпекою держави є важливою складовою забезпечення стійкості та стабільності функціонування енергетичної системи держави. Ефективне оцінювання передбачає застосування системних методів та інструментів оцінки, що дозволять визначити потенційні загрози, вимоги до безпеки, ризики та вразливості енергетичної системи. Отже, одні методи базуються на розробці та використанні ключових показників ефективності управління, що дозволяють відстежувати динаміку розвитку енергетичної системи та виявляти можливості для поліпшення її стану. Інші базуються на проведенні аналізу загроз і слабких сторін енергетичної системи, що дозволяють визначити потенційні загрози для енергетичної системи, оцінити ймовірність їх виникнення та встановити рівень ризику. Зважаючи на виклики сьогодення, особливої актуальності заслуговує пошук найбільш результативної методики оцінювання процесу управління енергетичною безпекою держави. Метою статті є систематизація методики щодо оцінювання процесу управління енергетичною безпекою держави та запропонувати найбільш результативну з них, що дасть змогу рекомендувати її до застосування на рівні держави. У процесі дослідження використано такі методи, як групування, що дали змогу розподілити показники за основними групами методик; наукової абстракції – для виокремлення основних методик; порівняння – для визначення методики, яка найповніше відображає реальний стан енергетичної безпеки держави. Досліджено методики оцінювання процесу управління енергетичною безпекою держави. Визначено, що оцінка процесу управління енергетичною безпекою держави є складним завдання, що вимагає використання різноманітних методик та підходів. Систематизовано методики оцінювання процесу управління енергетичною безпекою держави. Виділено методики інтегрального оцінювання, економічного аналізу, ідентифікації рівня енергетичної безпеки, методологічних порад та ідентифікації загроз. Встановлено, що кожна з цих методик має свої переваги та недоліки, і вибір конкретної з них залежить від поставленої задачі, об’єкта дослідження та наявної інформації.
Зосереджено увагу на важливості забезпечити достовірність та об'єктивність отриманих результатів, що може бути досягнуто за допомогою використання відповідних даних та інформації, а також застосування наукових методів та стандартів.

Біографія автора

Ігор Щуров, Національний університет «Полтавська політехніка імені Ю. Кондратюка»

докторант кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування

Посилання

«Handbook on Energy Security» від Міжнародного агентства з енергетики (IAEA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/8251/Handbook-on-Energy-Security.2. «Methodology for energy security assessment» від Європейського центру з енергетичної безпеки (EUCERS) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kcl.ac.uk/eucer/research/energysecurity/EnergySecurityAssessmentMethodology.pdf.

Energy Security. United Nations Development Programme [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-7-affordable-and-clean-energy/targets/target-7-1.html.

Hamedi M. A Comprehensive Framework for Energy Security Assessment in Developing Countries / M. Hamedi, T. Hejazi, M. Ahmadi // Energy Strategy Reviews. – 2020. – Vol. 27. – 100431. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.100431.

International Energy Agency. Energy Security [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.iea.org/topics/energysecurity.

Comprehensive energy security assessment in the context of the Energy Union / Karatasou S., Psarras J., Pollaki A., et al. // Energy Strategy Reviews. – 2020. – Vol. 30. – 100538. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.esr.2020.100538.

Kydes A. S. An evaluation of energy security metrics and indicators / A. S. Kydes, P. L. Patel // Energy Policy. – 2020. – Vol. 139. – 111326. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2019.111326.

Lee J.W. Assessing energy security performance with composite indicators: A data envelopment analysis approach / J.W. Lee, K. Lee // Energy Policy. – 2018. – Vol. 123. – Pp. 328-336. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.08.017.

Energy security assessment for China's Belt and Road Initiative countries / L. Li, Z. Li, J. Geng et al. // Applied Energy. – 2019. – Vol. 246. – Pp. 65-75. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.04.017.

Герасименко О. М. Ідентифікація ризиків енергетичних та енергопродукуючих компаній в Україні з використанням fishbone diagram [Електронний ресурс] / О. М. Герасименко // Вчені записки Університету «КРОК». – 2019. – № 3(55). – С. 184–193. – Режим доступу: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-184-193.

Капітула С. В., Міщук Є. В. Методичні підходи до оцінки енергетичної безпеки як складової частини економічної безпеки національного господарства України в сучасних умовах трансформації економіки [Електронний ресурс] / С. В. Капітула, Є. В. Міщук // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 7. – С. 51-54. – Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2016/7-2016/11.pdf.

Клопов І. О. Моделювання енергетичної безпеки держави [Електронний ресурс] / І. О. Клопов // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Т. 1, № 2. – С. 58-66. – Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/2456/1/8.pdf.

Визначення рівня енергетичної безпеки України: аналіт. доп. [Електронний ресурс] / О. М. Суходоля, Ю. М. Харазішвілі, Д. Г. Бобро, Г. Л. Рябцев, С. П. Завгородня ; за заг. ред. О. М. Суходолі. – К. : НІСД, 2021. – 71 c. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/

publication/358988588_VIZNACENNA_RIVNA_ENERGETICNOI_BEZPEKI_UKRAINI.

Халатов А. А. Енергетична безпека України: методологічні засади оцінки рівня безпеки та порівняльний аналіз поточного стану [Електронний ресурс] / А. А. Халатов, Н. М. Фіалко, М. П. Тимченко // Теплофізика та теплоенергетика. – 2020. – Т. 42, № 2. – С. 18-30. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/38239/1/TeplofizTeploenerget-42-2_p18-30.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-21

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ